Kystbeskyttelse af Dragør: Dialog med lokalsamfundet i starten af 2018

Dragør set fra oven

Fokus på kystbeskyttelse

I 2018 iværksættes en omfattende borgerinddragelse for at udbrede viden om Dragørs lokale udfordring med trussel fra stormfloder. Dragør skal tilpasses fremtiden, så alle opnår en fælles beskyttelse. Nyeste prognoser og viden viser nemlig, at vandstanden og truslen om stormfloder er stigende.

Åbner op for debat og indflydelse

Borgerinddragelsen vil informere om risikoen ved at bo i de lavtliggende områder ud fra de nyeste prognoser og viden. Derudover ønsker kommunalbestyrelsen at skabe debat og at åbne op for dit input til diger i Dragør. Derfor vil alle meninger og input blive inddraget i afvejningen mellem fordele og ulemper i beskyttelsen – herunder hvilken risiko for oversvømmelse grundejerne er villige til at løbe, hvad grundejerne er parate til at betale for deres sikkerhed og hvilke naturhensyn/udsigtsforhold, som skal være styrende for placering og udformning af de kommende diger.

Din mening er vigtig

Kommunalbestyrelsen vil gerne kende din mening, før de træffer beslutningen om at hæve digerne og anlægge nye diger rundt om Dragør. De håber at høre så mange borgere som muligt. Derved vil de have et bedre grundlag til at træffe den vigtige beslutning om diger i Dragør.

De berørte grundejere vil blive kontaktet direkte i forbindelse med kampagnens opstart

Når projektet starter i 2018, vil kommunen udsende informationsmateriale via web, lokalmedier og Facebook. Derudover vil der være et særligt tiltag til de berørte grundejere, som vil blive kontaktet direkte om processen i 2018.

Fakta om kystbeskyttelse i Dragør

Med i rapporten om kystbeskyttelse, som er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Niras, er nogle meget foreløbige bud på omkostninger og en samlet finansiering af digerne. Den endelige pris afhænger af mange elementer; hvilken løsning der vælges, hvordan diget konstrueres, dagsprisen på jord mm. De mange byggerier i Københavnsområdet gør det sandsynligt, at jordprisen vil være lavere end de priser, som foreløbig indgår i regnestykket.

Mellem 40 og 60 procent forventes at blive berørt

Som udgangspunkt skal diger ifølge lovgivningen finansieres af de grundejere, som opnår beskyttelse. Mellem 40 og 60 procent af grundejerne i Dragør forventes at blive berørt og vil dermed blive beskyttet mod stormflod ved nye diger. Den præcise afgrænsning fastlægges senere. Den enkelte grundejers finansiering betales typisk over 30 år.

Beslutning forventes at blive truffet sidst i første kvartal 2018

Ved at undersøge borgernes holdning til væsentlige spørgsmål omkring diger, vil kommunalbestyrelsen få en viden om borgernes ståsted og dermed et bedre beslutningsgrundlag, før de skal træffe deres valg om kystbeskyttelsen – herunder overordnet linjeføring, sikkerhedsniveau og betalingsmodel. Borgerinddragelsen forventes at løbe at stablen i starten af 2018, og den politiske beslutning forventes at kunne træffes sidst i 1. kvartal af 2018.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?