Miljøtilsynsplan i offentlig høring

06.11.2017
Planen omfatter virksomheder og husdyrbrug, der skal føres miljøtilsyn med i Dragør Kommune. Høringsfristen er 4. december 2017.

Miljøtilsynsplan i offentlig høring

06.11.2017

Planen omfatter virksomheder og husdyrbrug, der skal føres miljøtilsyn med i Dragør Kommune. Høringsfristen er 4. december 2017.

Udkast til miljøtilsynsplan 2018-2021 sendes nu i høring efter krav i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynsplan – lovgrundlag

Miljøtilsynsbekendtgørelsen stiller krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug i kommunen. Miljøtilsynsplanen er udarbejdet efter reglerne i BEK nr 866 af 23/06/2017 om miljøtilsyn.

Liste over virksomheder

Tilsynsplanen indeholder en liste over de virksomheder, der er omfattet af EU´s Direktiv om industrielle emissioner – IE-direktivet. Virksomhedslisten indeholder blandt andet oplysninger om, hvilken listebetegnelse virksomheden er placeret under i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen.

Udkast til Miljøtilsynsplan 2018-21

Udkast til miljøtilsynsplanen skal offentliggøres og enhver har ret til at kommentere på forslaget.

Se udkast til Miljøtilsynsplan 2018-2021

Bemærkninger til udkast til Miljøtilsynsplan

Eventuelle bemærkninger til udkastet kan sendes elektronisk til Tårnby Kommune på miljo@taarnby.dk

Tårnby Kommune løser efter aftale om forpligtende samarbejde opgaver for Dragør Kommune på miljøområdet.

Høringsfrist

Udkast til Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug i Dragør Kommune er i offentlig høring indtil mandag den 4. december 2017.

 

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?