Ejendomsskat 2018

Ejendomsskattebilletten for 2018 bliver lagt i Digital Post/E-boks den 11. december 2017.

 

Er du fritaget for Digital Post, vil skattebilletten blive afleveret til postforsendelse den 7. december 2017.

Alle tinglyste ejere modtager en ejendomsskattebillet for 2018. Den originale ejendomsskattebillet samt girokort fremsendes til den ejer, kommunen har registreret som ”hovedejer”, hvilket som oftest er den ejer, der er ældst. Medejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

2 rater

Hvis betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt BetalingsService fremsendes girokort særskilt for hhv. 1. og 2. rate til hovedejers e-boks ca. 10 dage før forfald. 

Er ejendomsskattebilletten ikke modtaget senest den 5. januar 2018, skal henvendelse rettes til ejendomsbeskatningen.

Betaling sker i 2 rater med sidste rettidig indbetalingsdag således:

  1. rate den 5. februar 2018
  2. rate den 6. august 2018

Information om opkrævning af skatter og afgifter er anført på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

På ejendomsskattebilletten for 2018 er anført ejendommens seneste værdiansættelser.

Grundskyld

Grundskyld for 2018 beregnes med 24,47 promille af den mindste af følgende:

Grundværdien pr. 1. oktober 2016 minus ”Fradrag i grundværdi for forbedringer”

eller

Grundskatteloftværdien

Værdiansættelser er foretaget af SKAT

Værdiansættelser er foretaget af SKAT. Henvendelse herom skal ske til SKAT på telefon 72 22 28 26.

Rottebekæmpelsesgebyr:

Gebyret opkræves i henhold til Miljø- & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 og pålægges alle faste ejendomme svarende til 0,006 promille af den senest ansatte ejendomsværdi. 

Renovation

       
    2017  2018
Posetømning hver uge   2.221,25 kr. 2.248,75 kr.
Posetømning hver 2. uge   1.840,00 kr. 1.855,00 kr.
360 l minicontainer     4.587,50 kr. 4.660,00 kr.
660 l minicontainer     8.067,50 kr. 8.323,75 kr.
120 l minicontainer         2.450,00 kr. 2.477,50 kr.
240 l minicontainer   3.150,00 kr. 3.262,50 kr.

Renovation, virksomheder

Opkrævning af affaldsgebyr m.v. for virksomheder skal, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 56 stk. 4, ske direkte hos virksomhedens ejer på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Opkrævning vil blive udsendt særskilt i løbet af 2018. 

 

KONTAKT

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk

Seneste artikler

 

Fik du læst?