Dragør har fået en ny arkitekturpolitik

Dragør Kommune står over for flere forandringer i de kommende år. Byens huse ombygges og moderniseres, så de lever op til nutidens standard. Klimaforandringer og ønsket om en bæredygtig byudvikling stiller samtidig nye krav til arkitekturen og arbejdet med planlægning og udvikling af kommunens bebyggelser og landskaber. Torsdag den 14. december vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen en ny arkitekturpolitik for Dragør Kommune.

 

Politiken skal ud og leve

Politikken sætter ifølge formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget Allan Holst et fokus på tre temaer: kulturarven, landskabet og bydelene.

”Hvad enten vi befinder os i de smalle stræder i Dragør gamle by, langs strandengene eller i ét af kommunens villaområder, oplever vi store værdier, som vi skal passe på, samtidig med at vi udvikler Dragør Kommune. Arkitekturpolitikken skal sikre, at vi får synliggjort disse værdier, uanset om det er i form af bygninger, landskaber eller byrum”, siger udvalgsformand Allan Holst, der også lægger vægt på, at den konkrete implementering af arkitekturpolitikken skal drøftes i den kommende kommunalbestyrelsesperiode.

”En ting er at vedtage en ny arkitekturpolitik for vores kommune. Noget andet er at få den til at leve. Derfor vil vi i den nye kommunalbestyrelse lægge vægt på en dialog om, hvordan politikken skal bruges i virkeligheden”, siger udvalgsformand Allan Holst.

Baggrund

Arkitekturpolitikken er udarbejdet som en opfølgning på Planstrategi 2015 og i tråd med Statens arkitekturpolitik ”Mennesker i Centrum”, som opfordrer alle kommuner til at styrke arkitekturen som rammen om det gode liv.

Seneste artikler

 

Fik du læst?