Amager Bakke (ARC) – op eller ned ad bakke for Dragør

Det er lidt over 8 år siden, at de 5 ejerkommuner af Amager Forbrændingsanlæg satte udbygningen af det ambiøse anlæg med Amager Bakke i gang.

Det skete, da det ældre forbrændingsanlæg stod for udskiftning. De daværende ledelser i København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner overvurderede midt i højkonjunkturen nok det fremtidige behov for affaldshåndtering. Dertil kom der efterfølgende krav om større genanvendelse af affald, som derfor blev omdøbt til ressourcer, hvilke yderligere reducerede behovet for forbrænding. Det betyder, at der er en væsentlig overkapacitet på anlægget.

ARC er et I/S selskab, som i dag kaldes for et § 60 selskab.

Anlægget står, når det afleveres til endelig brug fra bl.a. Vølund, i ca. kr. 4.2 milliard. Et beløb, som er rejst ved lån, hvor de enkelte kommuner hæfter solidarisk efter befolkningstal.

Alt andet lige, så forventes at Vølund afslutter sit arbejde april i år, hvor de overdrager nøglen til anlægget.

Vi har så det mest effektive værk i Verden. Dertil er der en række genbrugs afdelinger. Herunder Genbrugspladser, hvoraf en ligger i Dragør.

Skibakken med vandrestien er adskilt økonomisk fra ARC. Den forventes at blive taget i brug til oktober. Udsigten fra toppen er fantastisk fra ca. 85 meters højde. Personlig vil jeg nok ikke prøve en skitur, det ser lidt vildt ud.

Dragørs teoretiske risiko

Hvis det går virkelig galt, så risikerer Dragør maksimalt et tab på 100 mio. Det er dog kun, hvis man må forlade værket helt tomhændet, hvilke virker usandsynligt.

Som Jyllands-Posten nævner i torsdags, så har København forsøgt at trække deres affald, som i dag afbrændes på Vestforbrænding over til ARC. Det mislykkedes, da de andre kommuner i Vestforbrænding nedlagde et in facto Veto. Der er aftaler om at importere ca. 100.000 tons affald fra England, hvilke kan forbedre økonomien. Der er penge i skidtet. Man kunne få balance i økonomien, hvis man måtte importere mere affald. Men det sætter EU en effektiv stopper ved. De har indført en 80/20 regel, hvor mindst 80% af omsætningen skal ske ved lokale aktiviteter. Der pågår forskellige løsningsmodeller i direktion og bestyrelsen.

Sagen behandles i Dragør

På torsdag den 8. februar vil Økonomiudvalget i Dragør drøfte mulighederne.

Med afslaget om de ca. 45.000 tons affald fra Vestforbrænding og EU-loftet på ca. 100.000 tons affald fra udlandet, er de lette løsninger næsten opbrugt. Men direktion og bestyrelse arbejder på en række løsninger.

Morten Dreyer DF, medlem af Kommunalbestyrelsen i Dragør

Medlem af Bestyrelsen for Amager Resource Center

Udvalgsposter for Morten Dreyer:
Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Børn og Ungeudvalget, Formand for Det rådgivende havneråd, ARC, Institutionssamrådet, Valgbestyrelse for kommunale valg, Store Magleby bevaringsfond.

Seneste artikler

 

Fik du læst?