STORMØDE I HOLLÆNDERHALLEN I AFTEN – Diger i Dragør

Oplæg om fremtidens diger i Dragør + markedsplads med stande. Politikere, forvaltning og eksperter vil deltage på mødet.

I aften afholdes der Stormøde i Hollænderhallen om Diger i Dragør. DragørNyheder.dk bringer her et overblik over sagen.

Kom til stormøde

Der afholdes et åbent stormøde d. 6. februar 2018 om “Diger i Dragør” hvor alle er velkomne. Mødet foregår i Hollænderhallen kl. 19-21 og tilmelding er ikke nødvendig. Her vil udfordringer og løsningstyper for “Diger i Dragør” blive præsenteret, og der vil være mulighed for at debattere forskellige emner ved stande.

Fra idé til anlæg

Anlæg af diget kan tidligst begynde om 3-4 år, men forløbet er afhængigt af en række faktorer og beslutninger.

Hvad skal vi?

Vi i Dragør Kommune skal beslutte, hvilken dige løsning vi ønsker i fremtiden. Specifikt handler det om, hvilken sikkerhed og risiko vi ønsker at leve med som borgere og som kommune. Jo højere digerne langs kysten er, desto mere sikre er vi. Kommunen har opridset to modeller for sikkerhed – et medium sikkerhedsniveau (100 år) og et øget sikkerhedsniveau (500 år). Disse to sikkerhedsniveauer skal debatteres og danne grundlag for et politisk valg. Derudover skal vi i Dragør Kommune beslutte, hvor digerne i den sydvestlige del af kommunen skal placeres. I den nordlige del af kommunen er forløbet fastlagt, og her skal digerne blot forstærkes.

Derfor skal du tage stilling

Når vi skal styrke Dragørs diger, vil det betyde en større eller mindre ændring i det landskab, du kender. Det vil med stor sandsynlighed også betyde en økonomisk forpligtelse, som kan mærkes for mange grundejere i kommunen. Det er et svært valg, fordi ingen ved kender den præcise risiko for stormflod og havvandsstigninger. Det vil være hensyn til økonomi, sikkerhed og påvirkning af naturen, som du bør overveje. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab debatterer hvilken dige løsning, der gavner flest muligt, på den bedst mulige måde. På Facebook-siden “Diger i Dragør” kan du skrive, hvad du mener, eller blot følge den lokale debat. Din stemme og dit like er vigtig og vil blive bragt videre til lokalpolitikerne, før de skal træffe en beslutning.

Principbeslutning i forår 2018

Kommunalbestyrelsen skal træffe et principielt valg om dige løsning i foråret 2018. Valget vil indebære hvilket sikkerhedsniveau, hvilket dige forløb og hvilken betalingsmodel, som der skal arbejdes videre med. Valget vil blive truffet på baggrund af en dialog med lokalsamfundet, som foregår i jan/feb. 2018.

Dispositionsforslag i høring

Efter der er taget et principielt valg om sikkerhed, dige forløb og betalingsmodel skal der udarbejdes et konkret projekt, der bestemmer digernes præcise forløb og hvordan de indpasses præcist i landskabet. Dette projekt skal behandles af kystdirektoratet*, Dragør Kommunalbestyrelse og vil blive udsendt i offentlig høring inden godkendelse.

Udbud og anlæg

Efter høring og politisk godkendelse af projekt (dispositionsforslag) skal der udføres myndighedsprojekt og hovedprojekt som kan sendes i udbud og til endelig godkendelse hos relevante myndigheder. Efter et udbud kan en entreprenør gå i gang med at anlægge digerne.

Dette kan tidligst begynde om 3-4 år, og er afhængigt af de løbende lokalpolitiske beslutninger, kystdirektoratets behandling og den offentlige høring.

*Regeringen og kommunerne har den 1. juni 2017 indgået aftale om, at kommunerne skal være myndighed og overtage opgaven med at sagsbehandle ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse.
Inden dette bliver aktuelt, skal der blandt andet laves en ændring af kystbeskyttelsesloven. Indtil videre skal der fortsat søges om tilladelse til kystbeskyttelse i Kystdirektoratet.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?