STORMØDE I HOLLÆNDERHALLEN – Diger i Dragør

 

Her til aften havde Kommunen indkaldt til stormøde i Hollænderhallen kl. 19. Der var overraskende stort fremmøde som betød at aftenens program hurtigt var udsolgt. Det lykkedes imidlertid at nuppe et eksemplar ved mødets afslutning.

Aftenens program:

19:00-19:05      Velkomst ved udvalgsformand Allan Holst

19:05-19:15      Teknisk oplæg, Intro ved Jesper Horn Larsen

19:15-19:45      Teknisk oplæg ved Hanne Rehling

19:45-20:10      Status på debat, inddragelse og dialog ved Thøger Riis Michelsen – Backscatter

20:10-20:55      Stande åbne:

De konkrete delstrækninger i Dragør

Rejseholdet om stormflodtruslen i DK og EU

Niras om teknikken i den indledende undersøgelse

Facebook og debat

Lokalhistoriske billeder og konkurrence

20:55-21:00      Afslutning: kort opsamling og tak for i aften ved Jesper Horn Larsen

Dragør ligger lavt i landskabet og er derfor i risiko for oversvømmelse ved stormflod fra havet.

Kommunen er en del af 10 risikoområder i Danmark, som er udpeget af Staten og EU, som områder, der er sårbare overfor havvandsstigninger og stormflod.

Den tidlige borgerinddragelse

Den tidlige proces med borgerinddragelse handler ret beset om at give Dragørs politikere de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til den fremtidige løsning der skal vælges for Dragør. Der vil altid rejse sig et spørgsmål om det er muligt at træffe en ”rigtig” beslutning om etablering af et værn mod så store, statistisk funderede og teoretiske hændelser.

Konsekvenser ved valg af dige løsning

Etablering af diger i Dragør har vidtrækkende konsekvenser på en række områder. Det griber ind i naturen og skaber et andet og nyt landskabsbillede. Det er bl.a. nogle af de overvejelser som borgerinddragelsen skal medvirke til at give input til politikerne og deres arbejde i forhold til at nå frem til den bedste løsning for Dragør.

Der er mange hensyn, der er store konsekvenser, det er uoverskueligt mange år frem i tiden. Af samme grund bliver der ikke truffet endelige afgørelser på den korte bane.

Debatten handler om, her og nu, at åbne op for indlæg fra borgerne, inddrage så mange som muligt og med udgangspunkt i alle de tilbagemeldinger kommunen modtager at analysere og bruge informationen som grundlag for de videre drøftelser og beslutninger i processen for at nå frem til den bedste løsning for Dragør.

100 år eller 500 år

I det nuværende materiale arbejder politikerne med to scenarier – en 100 års sikring og en 500 års sikring. På baggrund af det nuværende grundlag kan ingen sige om den ene løsning er bedre end den anden. Mere sikring her og nu betyder ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Hvem skal betale

Økonomien blev drøftet. Hvordan skal det finansieres, hvem skal betale, hvor mange penge skal der bruges.

Kort refereret viser beregningerne at et 100 års dige koster hver matrikel kr. 54.000 og en 500 års sikring koster hver matrikel kr. 104.000. Det kan finansieres ved at kommunen optager et lån over 30 år som fordeles på de enkelte matrikler i kommunen. Vurderingen herfra er, at det er for tidligt at fokusere på økonomien. Der er fortsat mange ubekendte faktorer.

Fremtidens dige

Skal der arbejdes med tilbagetrukne diger eller fremskudte diger. Kommer der nye og måske hidtil ikke analyserede dige løsninger. Skal vi kunne cykle, sejle, gå og køre på diget. Der er mange faktorer i spil, og derfor er det vigtigt at borgerne deltager og bidrager med kommentarer, indlæg, kritik m.v.

Facebook debat

Her fra DragørNyheder.dk vil vi opfordre så mange læsere som muligt til at følge med på kommunens facebookside Diger i Dragør, deltage i debatten, kommentere og engagere sig i dige sagen. Har du ikke Facebook er det muligt at sende e-mail til diger@dragoer.dk eller gammeldags post til kommunen.

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?