Politisk indblik – vi har modtaget


Af Kenneth Gøtterup (C)

Så er de første udvalgsmøder med rigtige dagsordener (januar var alene konstituering og præsentation) i alle fagudvalgene og Økonomiudvalget gennemført her i februar.

Allerede efter første møde tegner der sig flere alvorlige forhold. Jeg håber ikke det vil fortsætte sådan i resten af valgperioden, for sker dette, vil Dragør være udfordret.

Først lidt om havnen

Kommunen har nu modtaget byggetegninger på den nye restaurant og bådeværft.

Selvom begge erhvervsdrivende har fremsendt byggeansøgning der er helt i overensstemmelse med lokalplanen, har Socialdemokraterne, Venstre og DF valgt at stoppe byggesagsbehandlingen.

De ønsker nu at byggeriet skal godkendes politisk.

Fra Konservatives side stemte vi imod dette og foreslog at byggesagsbehandlingen forsætter. Alene af den grund, at vi ganske enkelt ikke kan være bekendt over for vores erhvervsliv at give dem en bevilling, og når de så planlægger efter reglerne, stopper vi det hele fordi det ikke passer ind i vores smag.

Det koster hver gang, de erhvervsdrivende penge.

Havde Socialdemokraterne, Venstre og DF været ærlige havde de fra start af forlangt at få byggeriet til godkendelse og ikke her i 12. time hvor de to erhvervsdrivende er i fuld gang. Det er ganske enkelt en ”ommer”.

Kulturhus og Velkomstcenter

Det andet er, at både Konservative og Liste T i valgkampen foreslog et kulturhus og velkomst center, hvor bådeværftet ligger nu.

En fælles ide og Konservatives ideer er bl.a. bygget på udviklingen af Kulturhavn Gilleje.

Da vi skulle behandle denne sag i BEPU fik vi flertal for at sætte en proces i gang og Dansk Folkeparti ved Morten Dreyer stemte for.

Da vi nåede økonomiudvalgsmødet ugen efter var Morten Dreyer blevet sat på plads og stemte nu for et andet forslag fra AOV. Et forslag der alene lægger kulturhuset i en syltekrukke og hvor intet vil ske.

Konsulentundersøgelser

Endelig og noget bekymrende hev Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folke parti en halv million op af kassen i tillægsbevillinger til to yderligere konsulentundersøgelser.

Den ene om hvordan man renoverer Dragør skole syd, uagtet at der allerede er afsat 700.000 til dette ved etableringen af det 9. skolespor og den anden undersøgelse der skal handle om, hvordan vi får bedre udnyttelse af de kommunale lokaler. Begge undersøgelser kan vi i kommunen selv lave.

Her en lørdag vintereftermiddag håber jeg ikke at det bliver kutyme at give tillægsbevillinger. En halv million på årets første møde kan blive dyrt.

I sidste periode forsøgte vi at stoppe disse tillægsbevillinger og vi fortsætter arbejdet for at stoppe disse, da det vil dræne kommunens økonomi på den lange bane.

Kenneth Gøtterup (C)

Medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør

Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Dragør Bevaringsnævn, Valgbestyrelsen for kommunale valg.

I Facebookgruppen DragørNyheder blev der kommenteret livligt:

Eik Bidstrup Ja man kan jo se at C er kommet i opposition… i sidste periode syntes I da at det var en god ide at undersøge mulighederne for at optimere lokalebruget men nu I er i opposition er det lige pludselig en dårlig ide? Jeg er ikke begejstret for tillægsbevillinger. Men hvis vi skal have mulighed for at prioritere i budgettet er en sådan undersøgelse nødvendig at sætte i gang hurtigst muligt. Ift. Værftet ja så er Ts forslag en god ide (især da vi jo alle har foreslået det i valgkampen). Men i forslaget er der ikke tænkt økonomi, evt. forurening og undersøgelser. Men igen er det jo heller ikke relevant for et oppositionsparti hvis man ikke tager ansvar for kommunens budget.

Kim Dupont 1: Det ligger klart at hvad der bygges på havnen, skal falde naturligt ind i omgivelserne. Det er muligt at konservative er lige glade med det, men det er AOV ikke! 2: AOV går også ind for et kulturhus på havnen, hvor også private aktører kan komme i spil. Men inden vi ved noget om hvor stærk forureningen er, vil vi ikke love noget, som vi ikke også er sikre på vi kan holde. Der har både liste T og C en anden politik, kan vi forstå! 3: Det er lodret forkert hvad du skriver, Kenneth, og beklageligt, at du enten ikke ved bedre, eller taler direkte usandt! Den første undersøgelse, du selv i sidste periode har bevilliget penge til (700.000) handler om hvor det evt. 9. skolespor med fordel kan ligge mv. Det handler ikke om renovering at Dragør Syd, som AOV anser for strengt nødvendigt. Dette renoveringsbehov er IKKE inkluderet i den oprindelige undersøgelse du selv har været medbestiller af – beklageligt, at du har glemt det. Med hensyn til lokale- og ejendomsoptimering kan der være formuer at spare, viser undersøgelser fra andre kommuner – derfor er disse penge givet ekstremt godt ud. Jeg er klar over at din rolle som oppositionspolitiker er ny – men uanset hvad, bør du være ærlig din kommunikation, Kenneth!

Thomas Nielsen Hej Kim. Har man spurgt ledelserne på de forskellige skoler og de mener at de har plads til et 9. spor. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så ender det vel med at det 9.spor ender på Nordstrandskolen, fordi det reelt er det eneste sted der er plads. Det får jeg så til at tænke på skoledistrikter, som tilsyneladende lige er blevet fastlagt påny. Det virker temmelig underligt, når man ikke engang har besluttet hvor det 9. spor skal placeres. Kan du forklare dette?

Carsten Victor Rasmussen Tak for indlæggene Kim og Kenneth. Man kan blot konstatere – trods ny kommunalbestyrelse – at alt er ved det gamle!!!

Kim Dupont Kære Kenneth – Stop nu det mudderkast! 1: Det ligger klart at hvad der bygges på havnen, skal falde naturligt ind i omgivelserne. Det er muligt at konservative er ligeglade med det, men det er AOV ikke! 2: AOV går også ind for et kulturhus på havnen, hvor også private aktører kan komme i spil. Men inden vi ved noget om hvor stærk forureningen er, vil vi ikke love noget, som vi ikke også er sikre på vi kan holde. Der har både liste T og C en anden politik, kan vi forstå! 3: Det er lodret forkert hvad du skriver, Kenneth, og beklageligt, at du enten ikke ved bedre, eller taler direkte usandt! Den første undersøgelse, du selv i sidste periode har bevilliget penge til (700.000) handler om hvor det evt. 9. skolespor med fordel kan ligge mv. Det handler ikke om renovering at Dragør Syd, som AOV anser for strengt nødvendigt. Dette renoveringsbehov er IKKE inkluderet i den oprindelige undersøgelse du selv har været medbestiller af – beklageligt, at du har glemt det. Med hensyn til lokale- og ejendomsoptimering kan der være formuer at spare, viser undersøgelser fra andre kommuner – derfor er disse penge givet ekstremt godt ud. Jeg er klar over at din rolle som oppositionspolitiker er ny – men uanset hvad, bør du være ærlig din kommunikation og stop mudderkasteriet, Kenneth!

Kenneth Gøtterup Hej Kim. jeg er helt ærlig. Årsagen til at i nu brugere flere midler er jo netop at i vil have ændret undersøgelsen ift. til der blev vedtaget tidligere. Og så glemmer du selv at skrive at du har stemt forskelligt i denne sag. Fx. undlod du første gang for så at stemme for jeres eget forslag 2. gang. Sandheden er jo 1) du har været med til at bruge en halv million af kassen på nye konsulentundersøgelser, og 2) at du er med til at stoppe byggesagsbehandlingen og udsætte byggeriet på havnen.

Puibaraud Jean-Yves For 18 år siden flyttede jeg til Dragør. Det er vist nogenlunde samtidig med at færgehavnen lukkede. Ikke en eneste skid er der sket på Danmarks bedste byggeplads. Det er en skandale

 

Seneste artikler

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

 
 

Fik du læst?