Konstruktivt møde med regionen om buslinje 350S

En tæt dialog om at finde de bedst mulige løsninger. Det var konklusionen, da borgmester Allan S. Andersen fra Tårnby og borgmester Eik Dahl Bidstrup fra Dragør den 2. februar mødtes med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen for at drøfte Region Hovedstadens budget til kollektiv trafik.

Udfordringen er klar: Region Hovedstaden skal de kommende år investere i Letbanen samtidig med at udgifterne til at køre busser i regionen er steget. Det udfordrer den pose penge, der er sat af til at finansiere den regionale kollektive trafik, herunder også busdrift. Derfor er regionen netop nu i gang med at se på forskellige muligheder for at få det hele til at hænge sammen til gavn for flest mulige og til gene for færrest.

I den proces har en lukning af buslinje 350S været nævnt blandt de mange løsningsmuligheder, der kunne være på at finde de penge, som er nødvendige på budgettet.

Det har naturligvis givet bekymring lokalt på Amager, og derfor mødtes borgmester Allan S. Andersen fra Tårnby og borgmester Eik Dahl Bidstrup fra Dragør med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen for at drøfte situationen.

”Det er vigtigt for os i regionen at være åbne omkring den udfordring, vi står over for med busserne. Derfor er jeg rigtig glad for at have en tæt dialog med borgmestre fra de områder, som er i spil, og jeg synes, at mødet med Allan S. Andersen og Eik Dahl Bidstrup var rigtig konstruktivt. Jeg kan ikke love hverken det ene eller det andet på nuværende tidspunkt, men vi har aftalt, at vi gør vores bedste for at inddrage hinanden i planlægningen af bustrafikken. Jeg er helt opmærksom på, at linje 350S er meget vigtig for borgerne på Amager, og vi vil gerne samarbejde om at finde en løsning, der tilgodeser alle i videst mulige omfang”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Borgmester Allan S. Andersen fra Tårnby siger:

”Jeg er godt tilfreds med, at mødet kunne blive afholdt så hurtigt. Det var jo det, vi havde anmodet om. Det er mit klare indtryk, at regionsrådsformanden lyttede til mine argumenter, som jo kort sagt handler om, at buslinjen er en livsnerve for ganske mange borgere. Og at det i øvrigt er regionenes opgave at servicere hele regionen – også hvad angår busdrift”.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup fra Dragør siger:

”For Dragørs borgere vil en afvikling af 350S være helt uacceptabel. God og stabil busdrift i hele hovedstadsregionen er en forudsætning for både vækst, beskæftigelse og rekruttering til virksomhederne i regionen. Derfor opfordrer jeg Region Hovedstaden til at finde pengene til den kollektive trafik i de afsatte midler til regional udvikling. Jeg vil gerne kvittere for regionsrådsformandens lydhørhed på mødet og ser frem til de videre politiske drøftelser”.

Seneste artikler

 

Fik du læst?