Overblik over Generalforsamlinger i Dragør

Kommende Generalforsamlinger i Dragør:

DRAGØR BOLDKLUB – onsdag d. 28.februar 2018 kl. 19.00

Klubhuset, Halvejen, 2791 Dragør

Dragør Boldklub indkalder til den årlige Generalforsamling

Forslag eller lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret forudsætter 3 måneders medlemskab. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Forældre til medlemmer under 16 år har en stemmeret pr. aktivt medlem.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

DRAGØR TENNIS – torsdag d. 1. marts 2018 kl. 18.00

Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør

Dragør Tennis indkalder til ordinær Generalforsamling

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 19. februar 2018 og skal fremsendes via e-mail til: formand@dragoertennis.dk

Tilmelding til spisning skal sendes pr. e-mail til: formand@dragoertennis.dk – senest fredag d. 23. februar 2018

AMAGERLAND GYMNASTIKFORENING- tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.00

Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør

Amagerland Gymnastikforening indkalder til Generalforsamling

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 27. februar 2018 og sendes pr. e-mail til: alg@alg.dk eller pr.post til Gert Jansen, Rønne Allé 33, 2791 Dragør.

DRAGØR HÅNDBOLDKLUB – onsdag d. 7. marts 2018 kl. 19.00

Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør

Dragør Håndboldklub indkalder til Generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal meddeles et bestyrelsesmedlem skriftligt, senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. De rettidige aflevere forslag skal udleveres af bestyrelsen til de fremmødte medlemmer på Generalforsamlingen.

Henvendelse sker pr. e-mail til: kontakt@dragoerhk.dk

Dragør Lokalhistoriske Forening – tirsdag d. 20 marts 2018 kl. 19:00

Festsalen, Wiedergården 2, 2791 Dragør.

Dragør Lokalhistoriske Forening holder ordinær generalforsamling

Se evt. http://www.amagernyt.dk/det-sker-view/?id=97

Generalforsamling Natteravnene – tirsdag d. 20 marts 2018 kl 19-21:00

holder  vi medlemsmøde for kommende og allerede medlemmer af Natteravne og stiftende general forsamling.

Vi ser gerne nye medlemmer denne  aften.

E-mail: annesoe@dragoer.dk

DRAGØR ERHVERV – onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.30

Café Dragør Sejlklub, Strandlinien 1B, 2791 Dragør

Dragør Erhverv indkalder medlemmerne til ordinær Generalforsamling

Tilmelding sker via www.dragoer-erhverv.dk

Kl. 18.30 er der biksemad og et kort oplæg.

DRAGØR TURISTRÅD – onsdag d. 7.marts 2018 kl. 19.00

Dragør Strandhotel, Strandlinien, 2791 Dragør

Dragør Turistråd indkalder til Generalforsamling. Alle er velkomne.

Generalforsamling samt indlæg om Dragør og verdenskulturarv

Vær med til at bestemme Dragørs turistpolitik

2017 var et flot turistår. Dragør Turistråd er både beboernes, erhvervets og turisternes forening. Vi skal satse på kulturturister og kvalitet, og der er sket meget i 2017, der lever op hertil.

Dragør Turistråd er aktiv part i alt, hvad der rører sig på turistområdet, hjemmeside, de sociale medier, turistfolder, turistkontor og samarbejde med Wonderful Copenhagen og VisitDenmark samt attraktioner på det øvrige Amager. Osv.

Måske bliver 2018 det mest spændende turistår nogensinde. Ideen om et aktivt friluftcenter på Kongelunden, der var sidste års generalforsamlingstema, er nu ved at komme op og stå. Og i 2018 afgøres det, om Dragør gamle by og havn bliver dansk kandidat til at komme på UNESCO’s verdenskulturarvsliste. Netop det gøres til generalforsamlingstema i år, hvor Dragør Kommune og UNESCO-arbejdsgruppen vil gøre status.

SALTHOLMSEJERLAUGET – mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.30

Dragør Strandhotel, Strandlinien, 2791 Dragør

-Kun adgang for Saltholms hartkornsejere-

Evt. henvendelse til bestyrelsen skal ske til Dirch Jansen Schmidt, Fælledgård, Fælledvej 160, 2791 Dragør.

DIABETES FORENINGEN – tirsdag d. 20.februar 2018 kl. 19-21

Dragørs Aktivitetshus, Wiedergaarden 2, 2791 Dragør

Lokalforeningens ordinære Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forud for Generalforsamlingen indlæg om diabetessituationen i dag og udviklingen fremover.

Gratis entré. Åbent for alle.

Kræftens Bekæmpelse – onsdag d. 7. marts 2018 kl. 19.30

Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, 2791 Dragør

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Dragør indkalder til den årlige Generalforsamling

Eventuel henvendelse kan ske til Formanden for lokalforeningen, Ole Morten Landsmann på telefon 32533363 eller pr. e-mail: morten_kirsten@mail.dk

Om Generalforsamling:

En generalforsamling er den øverste myndighed i foreninger, virksomheder, selskaber og organisationer.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes årligt, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der oftest vælges medlemmer til bestyrelsen, som er det øverste organ mellem generalforsamlingerne. Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne eller aktionærerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens, virksomhedens, selskabets eller organisationens ledelse om dennes dispositioner i det forgangne år. Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger og lægges budget for det kommende år. Der kan desuden afholdes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt visse betingelser er opfyldt – som regel kræver det et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne/aktionærerne.

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?