Dagsorden – Kommunalbestyrelsesmøde Torsdag den 22. februar 2018

I morgen, torsdag d. 22. februar afholder Kommunalbestyrelsen i Dragør møde k.19.00 på Rådhuset. Der er lagt op til et mindre maratonmøde med hele 16 punkter på dagsordenen. Adskillige vigtige punkter skal drøftes, men særligt vil vi pege på havneprojektet hvor det væltede Velkomstcenter & Kulturhus projekt skal drøftes igen. Værftet hører under det der benævnes som Værftsgrunden.

Derudover skal byggeplanerne for område II og område III på det vestlige byggefelt op på mødet. Det er områderne som rummer det nuværende havnekontor samt området med den nye skurby som blev vedtaget sidste år i juni.

De fleste har noteret at byggeriet på havnen er forsinket bl.a. pga. af byggesager vedrørende Café Espersens nye restauration samt værftets nye haller. Begge byggesager afventer godkendelse.

Vi har spurgt Allan Holst (A) om årsagen til den forsinkede proces med byggerierne og har modtaget følgende svar:

”Da begge projekter har stor interesse for de fleste i Dragør har vi bedt om, at nogle skitser for begge projekter bliver præsenteret i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU).
Det er de blevet, og vi har bedt om yderligere oplysninger, da både byggestil, farve- og materialevalg skal indpasses efter intentionerne i både kommune- og lokalplan. Endvidere har kommunalbestyrelsen besluttet at støtte ansøgning om at blive UNESCO certificeret. Og også i den sammenhæng er det vigtigt, at nyt byggeri på havnen falder ind i en byggeskik, der passer ind i miljøet. Så tingene er i proces!

Det vestlige byggefelt omfatter både den nye skurby og det nuværende værftsareal. Vedr. den nye skurby afventer vi en myndighedsbehandling for byggeriet ved de statslige myndigheder. Så det er i proces.

Vedr. Værftsarealet har du måske set i den seneste politiske behandling og omtale, at der er uenighed om vi skal tilbyde nogle midlertidige aktiviteter inden vi byder forskellige interessenter ind til en drøftelse af mere blivende aktiviteter. Selv har jeg den opfattelse, at vi bør afklare forureningen på værftet, afklare om værftsbygningen skal renoveres eller rives ned, og finde den fremtidige placering af et nyt havnekontoret inden vi laver en åben invitation og skaber nogle forventninger, vi ikke kan indfri. Vedr. havnekontoret, skal man vide, at de har en række myndighedsopgaver, som gør, at de ikke ‘bare’ kan få et hjørne i et multihus, som nogle har foreslået. Så også her er vi i proces.
Alle disse oplysninger fremgår af referaterne fra de politiske møder.

Vi er godt i gang, og det sker i fuld åbenhed.”

Det ligner en proces som kan trække ud da flere faktorer er i spil inden puslespillet kan gøres færdigt. Det bliver spændende at følge mødet torsdag og forhåbentlig bliver der bragt lys over forholdende så processerne ikke går i stå.

For alle interesserede kan Kommunalbestyrelsesmødet følges live på Kommune-tv ved at følge dette link: https://dragoer.kommune-tv.dk

Nedenfor har vi samlet det fulde overblik over de 16 punkter på dagsordenen til torsdagens møde kl. 19.00

Dagsorden Kommunalbestyrelsesmøde 22 feb 2018

 

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?