En vigtig aften på Rådhuset

I aften kan der blive truffet vigtige beslutninger på Kommunalbestyrelsesmødet kl. 19.00.

Værftsgrunden og det gamle Baadeværft

KB skal tage stilling til det videre forløb vedrørende det tidligere omtalte Velkomstcenter og Kulturhus på værftsgrunden. Der er flere vigtige faktorer i spil inden grundlaget for et fremtidigt Velkomstcenter og Kulturhus kan forankres i politisk enighed.

Allan Holst (S) har tidligere påpeget vigtigheden af at det er vigtigt at afklare omfanget af forureningen på værftsgrunden, inden der tages stilling til nye aktiviteter.

Café Espersen og Baadeværftet afventer også behandling af deres byggesager på det nye Østlige byggefelt.

Her er der ligeledes optræk til politisk debat som i en vis udstrækning bunder i den arkitektoniske vejrudsigt for havneområdet.

Ligeledes her har Allan Holst (S) påpeget nogle væsentlige faktorer som skal bearbejdes:

”Vi har bedt om yderligere oplysninger, da både byggestil, farve- og materialevalg skal indpasses efter intentionerne i både kommune- og lokalplan. Endvidere har kommunalbestyrelsen besluttet at støtte ansøgning om at blive UNESCO certificeret. Og også i den sammenhæng er det vigtigt, at nyt byggeri på havnen falder ind i en byggeskik, der passer ind i miljøet” påpegede Allan Holst tidligere til DragørNyheder.dk

Det er med andre ord fremtiden for Dragørs havn der fylder godt i aftenens KB program.

Arkitekt Ole Storgaard har på vegne af Tænke Tanken udsendt en meddelelse hvor vigtigheden af havnens arkitektoniske fremtræden påpeges med store bogstaver.

Med flere ubekendte faktorer, kan der være optræk til understrøm i havneprojekterne.

Seneste artikler

 

Fik du læst?