Vi er enig om alt – bare ikke kursen…

Politikerne sad i aftes til bords på Rådhuset med en 16-retters menu foran sig. Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) sad for bordenden med klokken som skik er. 3 timer og 16 minutter senere kunne borgmesteren ringe mødet af.

Meget var man enige om, ja det var en næsten overvældende enighed man kunne spore i debatten omkring vigtigheden af at man opsætter de rigtige rammer. ”Vi er enige om målet, vi er bare ikke enige om hvordan vi kommer dertil” sagde Allan Holst (S) i forbindelse med havnedebatten.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er det nye ”buzzword” i Dragør og var et gennemgående tema blandt politikerne. Borgerinddragelse er senest lanceret i moderne form i forbindelse med Dige sagen, hvor Kommunen har oprettet Facebook siden – Diger i Dragør. Borgerinddragelsen er således begrænset til Facebook brugere – men trods alt inddragelse.

Særligt i forbindelse med haveprojektet og den højt profilerede værftsgrund med et tiltænkt Velkomstcenter & Kulturhus blev der også talt meget om borgerinddragelse med henblik på at en beslutning træffes på et bredt funderet grundlag og at det bliver den ”Rigtige” beslutning på den lange bane.

Stik en finger i jorden, hvis du tør!

Havneprojektet og udviklingen af det vestlige byggefelt fyldte meget på aftenens møde. Der var bred enighed om at skabe de rigtige rammer for byggeriet inden man beslutter indhold dvs. om det skal være Kulturhus, Velkomstcenter, Multihal med eller uden Havnekontor er mindre vigtigt end at de langsigtede rammer for projektet er på plads. En forurenet værftsgrund giver imidlertid politikerne grå hår på hovedet.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) stod for én af aftenens underholdende bemærkninger da han sagde ”Lad os lige stikke en finger i jorden – hvis nogen ellers tør at stikke en finger i den forurenede jord” inden vi forhaster nogle planer for værft grundens fremtidsplaner.

TænkeTanken tilbage i sort

Morten Dreyer (O) og Allan Holst (S) pegede på TænkeTankens helhedsplan for Dragør Havn og fremhævede netop denne i forhold til den arkitektoniske helhed for havnen – en helhedsplan som ikke eksisterer i dag hvilket bl.a. kommer til udtryk i den forsinkede sagsbehandling af de to nye byggerier på det østlige byggefelt – henholdsvis det nye Baadeværft og Café Espersens nye restaurant.

Netop det arkitektoniske udtryk på det østlige byggefelt har givet anledning til malurt i bægeret og bragt sindene i kog hos TænkeTanken, som i ugens løb har rettet kanonen mod Rådhuset og Dragørs borgere for at få bremset de to byggerier på det østlige byggefelt under de nuværende tegninger. TænkeTanken ønsker en helhedsplan for havnens arkitektur. En helhedsplan som med al respekt nok burde have været på plads forud for byggeplaner og lejeaftaler på havnen.

Rødvin og Krabbebro

Kenneth Gøtterup (C) påpegede at Konservative for lang tid tilbage har fremlagt helhedsplaner for havnen og med udtrykt utilfredshed med sagsbehandlingsforløbet for havnen satte Kenneth Gøtterup rødvin på højkant til den samlede kommunalbestyrelse hvis byggeriet er igangsat om 5 år. ”Der er gået 18 år siden færgen stoppede og det eneste vi har fået på havnen er en P-plads, en krabbebro og fadølsanlæg i sejlsportsforretningen – få nu gang i processen!” kom det tørt fra Kenneth Gøtterup.

 

Hvor bliver dialogen med borgerne af?

For Peter Læssøe (T) er det magtpåliggende at man tænker kvalitet ind i havnebyggeriet og han efterlyser i den grad dialogen med borgerne. ”I siger en ting og I skriver en anden ting men I gør noget helt tredje” sagde en forundret Peter Læssøe med adresse til de 8 VAO mandater.

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?