Forurening af Dragørs drikkevand og støjproblemer?

Af Peter Læssøe (T)

Opslag fra facebook gruppen DragørNyheder

Miljøtilsynsplan for de næste 4 år!?

I torsdags besluttede AOV + C, at godkende Miljøtilsynsplanen for 2018 – 2021 – uden at forholde sig til hvad der er sket på området i 2017? hvad er status på lufthavnens forurening af Dragørs drikkevand og hvorfor er der ikke en permanent støjmålestation i St.Magleby?

Liste T stillede følgende forslag: “At godkendelse af Miljøtilsynsplan udsættes indtil kommunalbestyrelsen har fået en gennemgang af planen med relevante medarbejdere fra Tårnby Kommune og der er gennemført en evaluering af indsatsen i 2017”. Det blev nedstemt.

Liste T’s svarede med følgende protokol på flertallets beslutning: “Liste T beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke vil afvente evaluering af arbejdet på miljøtilsynsområdet i 2017 inden man beslutter at godkende miljøtilsynsplanen for 2018-2021.”

Uden at forholde sig til hvad status er på den forurening, som lufthavnen har forvoldt mod Dragør Kommunes drikkevandsressource og uden at forholde sig til, hvorfor lufthavnen ikke har en permanent støjmålestation i St,Magleby, så godkendte AOV + C tilsynsplanen for de kommende 4 år. Det er helt uforståeligt for Liste T. Ønsker man ikke en plan, der netop undersøger de relevante og mest presserende miljøproblemer? – åbenbart ikke – det kan man ihvertfald ikke læse ud af den netop besluttede plan.

Som det ses af vedhæftede grafer/slides, så er kommunens egen vandproduktion faldet med ca. 30% og hvem betaler for denne nedgang i egenproduktionen? – det gør forbrugeren?

Ønsker du at høre debatten om dette emne på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde, så vedlægges link til videoen fra mødet. Gå direkte til emnet som dagsordenspunkt nr. 10.

Video fra debatten:
https://dragoer.kommune-tv.dk/watch/2401

Link til referat fra kommunalbestyrelsesmødet:
https://www.dragoer.dk/…/kommunalbesty…/2018-02-22-1900-804/

Følg debatten i facebook gruppen.

Seneste artikler

 

Fik du læst?