Turisme i verdensformat

Af Axel Bendtsen, Formand for Dragør Turistråd

I indkaldelsen til Dragør Turistråds årlige generalforsamling den 7. marts står, at Dragør med ansøgningen om at få Dragør gamle by og havn på UNESCO’s liste over verdens kulturarv, har taget hul på det, der måske er det mest vidtspændende, der er sket på turistområdet i Dragør nogen sinde. Den helt store fremtidige opgave bliver at styre turismen.

Flere turister uanset UNESCO

Der er allerede rigtig mange turister i Dragør. Jeg tror, at tallet er fordoblet bare de seneste 5 år. Det er der flere grunde til.

Først og fremmest skyldes det, at Dragør virkelig har noget at byde på for moderne turister. Turister går i højere grad end tidligere efter de autentiske natur-og kulturoplevelser – og Dragør kan jo begge dele. Den øgede turiststrøm skyldes også, at turismen generelt er steget både i Danmark og i udlandet. Og endelig mærker man turismen mere, da turistsæsonen i dag er mere fordelt over året, end den var tidligere. Selv om vinteren dukker der af og til frysende sydlandske turister op.

Dragør behøver i dag ikke gøre sig de store anstrengelser for at markedsføre sig – UNESCO udmærkelse eller ej. De, der arbejder med turisme, ved udmærket, hvad der er at komme efter i Dragør. Det oplever Dragør Turistråd bl.a. gennem vores kontakter med Wonderful Copenhagen og VisitDenmark.

Hvis Dragør ikke ville have flere turister, så var den mest fremkommelige vej at ødelægge det, turisterne kommer efter – ødelægge vores kulturmiljø og ødelægge vores kyst- og naturlandskab. Men det vil vi jo ikke.

Vi er tværtimod stolte over, at vi bor et sted, der kultur- og naturmæssigt rangerer højt – vi holder jo selv af vores sted. Dragørs store udfordring fremover bliver at styre turismen på en måde, så den ikke alene kommer turisterne til gavn men hele Dragør til gavn, så at beboerne har lyst til at byde turisterne velkommen, så at vores turisterhverv udvikler sig positivt, og endelig så at turismen bidrager til kommunekassen og hele kommunens udvikling. Samtidig har Dragør et større ansvar end det, der ligger ud over situationen lige her og nu. Vi har et ansvar for at tage vare på Dragørs natur- og kulturarv, så den bliver til glæde og identitet for kommende generationer.

Vi ved fra andre steder, at turisme kan være godt for et område, men vi ved også, at den kan være rigtig skidt. Dragørs opgave er at sikre, at turismen ikke alene bliver til glæde for turisterne men for vores eget lokalsamfund. Det er det, Dragør Turistråd står for.

Og hvordan styrer man turismen?

Første spørgsmål er her: Hvilke turister skal Dragør satse på? Efter Dragør Turistråds opfattelse er der ingen tvivl om, at nøgleordet her er kulturturister. Det er dem, der går i ét med vores miljø, fordi de elsker det samme som Dragørs egne borgere elsker. Og det er dem, der lægger penge i Dragør, for når de har oplevet, det de kom efter, så nyder de lidt god mad og drikke og at shoppe rundt i byen.

Samtidig er Dragør så heldig, at netop vores seværdigheder, naturen og vandet åbner op for et aktivt friluftsliv. Ud over de stadig udbyggede aktiviteter i Dragør havn, så er det fantastisk, at det nu er besluttet, at området omkring Kongelundsfortet skal være et kommende friluftscenter for børn og unge – for hele hovedstadsområdet. Det er således vigtigt at bemærke, at Dragør nok er tiltrækkende for de såkaldte kulturturister, der nok hører til den ”voksne” generation. Men vores kommune indeholder samtidig så mange muligheder for at udvikle et aktivt friluftsliv, et mål, der i høj grad taler til den yngre generation.

Der er så meget, vi skal sige ja til, men også noget skal vi også sige nej til. Dragør er et levende samfund, og i de sidste 100 år har vi mestret kunsten at indpasse det nye i det gamle, uden at natur- og kulturværdierne er gået tabt. Og vi vil fortsat have det nye og leve et moderne liv, men vi skal så også fortsat gøre det med respekt for det gamle, som er vores særlige attraktion. Vi skal sikre, at Dragørs byggeskik bevares, og vi skal sikre en kontinuerlig pleje af vores natur. Vores natur, som er af endog national og international betydning, kan sagtes ødelægges. Og vores fantastiske kulturmiljø – også af national og international betydning – kan også sagtes ødelægges. Det er desværre sket så mange steder. Hver lille ting, der gøres forkert, er med til at gøre Dragør en lille smule grimmere. Beboere, erhvervsliv og Dragør Kommune skal være med til at sikre, at det ikke sker.

Med venlig hilsen

Axel Bendtsen

Formand for Dragør Turistråd

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?