Borgmesterens beretning af Eik Dahl Bidstrup

Månedens beretning af Borgmester Eik Dahl Bidstrup

Når man falder over gamle danske årstidssange, står H. A. Brorsons smukke vintersang: ”Her vil ties, her vil bies” tydelig frem med et ønske og en længsel om snarligt forår. På trods af, at vi har nogle flotte dage med høj sol, får den bidende kulde os til at længes efter forår og sommer med varme eftermiddage på Dragør Søbad, is på havnen og sejlbådene i vandet.

Et godt liv kræver gode rammer

Men mens vi venter på forår, er vi med en ny kommunalbestyrelse i fuld gang med både store og små projekter – alt sammen for at skabe de bedste rammer omkring det gode liv i vores by. Og allerede nu går bølgerne højt om spændende sager på de sociale medier. Men livet i Dragør Kommune er mere end de højprofilerede sager. Det er også den daglige drift, som skaber de før omtalte gode rammer.

Gang i flere projekter på havnen

I februar måned har vi sat i gang i en del projekter på vores havn. Her tænker jeg ikke kun på byggeriet af det nye Espersen og Værftet samt debatten om den gamle værftsgrund. Vores By-, Erhvervs- og Planudvalg har også sat gang i en storstilet renovering af havnens kaj- og havneanlæg samt bassinkanter. En renovering der har været tiltrængt længe. Samtidigt er der igangsat et projekt med at få plads til flere bådpladser. Især behovet for pladser til større både er der her forsøgt taget hensyn til.

Vejene renoveres

Også en tiltrængt renovering af flere af kommunens veje er der afsat penge til og påbegyndt. Det er alt fra nye slidbaner på vejene til reparationer af huller mv. Et arbejde vores dygtige Vej & Gartnerafdeling påtager sig fabelagtigt.

Modernisering af Dragør Skole

Hvis vi holder os på renoveringsområdet, så besluttede Venstre, sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde at udarbejde en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø. Det er vigtigt at optimere vores skolers lokaler, så vores børn får de bedste rammer for deres skolegang. Ligeledes satte vi tre partier en ejendomsoptimeringsanalyse af kommunens bygninger i gang. Her vil vi se på, om vi kan udnytte vores bygninger bedre og smartere. Alt sammen for at kunne frigøre flere penge i kommunens budget til velfærd og varme hænder til vores borgere.

For stor udligning

På de store linjer har Dragør Kommune i de sidste måneder, sammen med hovedstadens andre kommuner, kæmpet en indædt kamp for at råbe vores landspolitikere op under den igangværende evaluering af den mellemkommunale udligning. Udvalgets rapport er nu gjort offentlig, og vi kan se, at for Dragør betyder det blot en mindre stigning i en i forvejen stor udligning. Jeg har derfor i de sidste par uger været i flere medier med en kritik af Dragørs alt for store udligning, der i 2018 er på hele 234 mio. kr.! Kampen om udligningen fortsætter, indtil beslutningerne er taget på Christiansborg. Allerede i den kommende uge har jeg flere møder med folketingspolitikere om sagen og håber at kunne råbe vores landspolitikere op om dette vigtige emne.

Bus 350S skal fortsætte

Også sagen om regionens forslag om nedlæggelse af bus 350S har fyldt meget i mødekalenderen. På et møde mellem Dragør og Tårnby samt regionsrådsformanden gjorde både Tårnbys borgmester Allan Andersen og jeg regionsrådsformanden opmærksom på vigtigheden i at opretholde en regional busdrift på bus 350S linje. Vi håber, at formanden og regionsrådet vil lytte til vores argumenter, når de nu skal ud og finde besparelser på busdriften.

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester i Dragør (V)

DIG & borgmesteren

Sidst på måneden vil DragørNyheder.dk fra nu af give ordet til borgmester Eik Dahl Bidstrup. I det første indlæg, som vi bringer her, har han fået lov til at freestyle. Fremover er det os og dig, der stiller spørgsmål. Sammen med redaktionen kan DU nemlig være med til at beslutte, hvad borgmesterberetningen skal handle om. Send dit spørgsmål til redaktionen@dragoernyheder.dk så trækker vi lod blandt de indkomne forslag.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?