KL’s nøgletal placerer Dragørs skolevæsen blandt landets bedste

Pressemeddelelse 9. marts 2018

KL’s nøgletal placerer Dragørs skolevæsen blandt landets bedste

Dragør skoleelever har også i år præsteret rigtig flotte faglige resultater. Der er endda en forbedring af karaktergennemsnittet i forhold til sidste år, hvilket placerer Dragørs skolevæsen på en 6. plads blandt landets kommuner. Elevernes sociale trivsel er også høj.

Skoleudvalgsformand Lisbeth Dam Larsen er meget tilfreds med elevernes flotte faglige resultater, men er også opmærksom på, at de ikke kan stå alene. Elevernes trivsel er en nødvendig forudsætning for en god skoledag. KL’s nøgletal bidrager med fakta, der giver et godt overblik over Dragørs skolevæsen, som skolerne, skolebestyrelser og Skoleudvalget kan bruge i deres arbejde.

Formand for Skoleudvalget, Lisbeth Dam Larsen

”Jeg er glad og stolt over Dragør skolevæsens flotte resultat. KL’s nøgletal viser jo, at eleverne gør det flot fagligt og har det godt rent socialt. Jeg anerkender elevernes indsats, men ved også, at lærernes og pædagogernes kompetence og engagement er helt afgørende for, at eleverne klarer sig godt. Derfor vil jeg også anerkende skolernes indsats”, siger Lisbeth Dam Larsen.

Dragør Kommune kan selvfølgelig gøre det bedre på nogle punkter. Det viser KL’s nøgletal og Dragør Kommunes Kvalitetsrapport, som er til politisk behandling i marts måned.

”Skolebestyrelserne har givet gode bidrag til Skoleudvalget, og enigt udvalg støtter opfordringen til at have fokus på, hvordan skolerne kan forbedre elevernes oplevelse af støtte og inspiration i undervisningen. Ligesom vi også skal have et fokus på, hvordan skolerne kan løfte også de allerdygtigste elever. Der er mange spændende dagsordener for det nye Skoleudvalg”, siger Lisbeth Dam Larsen.

KL’s nøgletal Læs mere om KL’s nøgletal for skoleområdet: ”Tal for din folkeskole” jf. vedhæftede nøgletalsoversigt for Dragør Kommune samt dokumentation af nøgletalskonceptet.

Om Skoleudvalget Skoleudvalget blev oprettet efter det seneste kommunalvalg og varetager den umiddelbare forvaltning af folkeskoleområdet samt visse af kommunens fritidstilbud til børn og unge, herunder opgaver vedrørende: Folkeskolen og SFO, PPR, fritidsklubber og Ungdomsskolen.

Yderligere information Formand for Skoleudvalget, Lisbeth Dam Larsen tlf.: 23 37 81 59 Kommunikationsansvarlig David Schmidt, tlf.: 51 56 45 66

Dokumentation (Link til Dragør Kommunes hjemmeside)

https://dragoer.dk/media/21599/dragoer-noegletalsoversigt-2017.pdf

https://dragoer.dk/media/21598/dokumentation-af-noegletal-2017.pdf

https://dragoer.dk/media/21600/kls-noegletal-for-skoleomraadet-i-uddrag-for-2017.pdf

Seneste artikler

 

Fik du læst?