Midlertidig toiletvogn på havnen til trængende turister

Opdateret 09.03.2018

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) har d. 6. marts godkendt et forsøg med midlertidig opstilling af en toiletvogn på havnen i sommeren 2018.

Dame / Herre Toiletvogn

Vognen skal opstilles ved Buslommen på Færgevej og ikke ved Pakhuset som DragørNyheder.dk tidligere skrev. Havneadministrationen havde indstillet placering ved det gamle  Pakhus som mest hensigtsmæssigt, men den politiske beslutning blev altså Busslusen på Færgevej.

Byens forretninger har givet udtryk for at der mangler offentlige toiletter nærmere byen. 

Kortet viser de forskellige placeringsmuligheder. Den politiske beslutning blev placering ved Buslommen.

En sag der sikkert vil trække delte meninger på de sociale medier.

Sagsfremstilling: (kilde: Dragør Kommune)
Administrationen modtog efter sommersæsonen 2017 en del henvendelser fra Turistråd og erhvervsdrivende på Kongevejen omhandlende manglende toiletfaciliteter i den gamle by og på havnen.
Havnens administration oplever ligeledes, at der i højsæsonen er manglende kapacitet, og at det er en frustration blandt havnens og byens gæster.
Administrationen har på den baggrund indhentet tilbud på leje af toiletvogn i to måneder.
Med udgangspunkt i en vogn med delt herre/dametoilet med 3 dametoiletter, 1 herretoilet og 3 urinaler vil den månedlige leje beløbe sig til 8.500 kr. Hertil kommer estimerede rengøringsudgifter per måned på 7.200 kr., og altså en samlet udgift på 31.400 kr. i perioden. Beløbet tænkes i forsøgsperioden finansieret inden for rammen på hhv. erhvervs-og turisme samt på sektor 2.
En mere permanent ordning vil skulle indgå i kommende budgetforhandlinger.
Havnens administration ønsker at opsætte vognen umiddelbart ved Pakhuset, hvor den er placeret centralt i forhold til by og havn, og hvor tilslutningsmulighederne er til stede. Denne placering er tættest på byens butikker. Der er dog tre alternative muligheder, som fremgår af vedlagte oversigtskort. Her vil opsætning ligeledes være mulig mht. vand og kloak.

Seneste artikler

 

Fik du læst?