Kultur- og Eventpuljen uddeler 85.000 i støtte

Kultur- og Eventpuljen har inden fristdagen den 1. februar 2018 modtaget 6 ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer og aktiviteter i Dragør.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. marts at tildele støtte til alle 6 indkomne ansøgninger.

• Richard Andersson, jazzmusiker og koncertarrangør. Kr. 25.000,00
• Museum Amager Kr. 10.000,00
• Walther & Langgaard Kr. 5.000,00
• Wiedergårdens Alsang-Hold Kr. 5.000,00
• Foreningen for hjerneskadede og pårørende Kr. 20.000,00
• Foreningen, der arrangerer og driver Dragør Kunst Festival Kr. 20.000,00

De 6 modtager af støtte fra Kultur- og Eventpuljen:

1. Richard Andersson, jazzmusiker og koncertarrangør, søger om tilskud på 29.000 kr. til koncerter på Pakhuset i Dragør i forbindelse med Copenhagen Jazzfestival fra d. 6. juli til d. 15. juli 2018. Støtten skal bruges til aflønning af bands og personale, leje af pakhuset samt rengøring.

2. Museum Amager søger om tilskud på 12.000 kr. til workshop på Amagermuseet om traditionelt dukketeater fra d. 31. juli til d. 5. august 2018. Støtten skal bruges til selve workshoppen.

3. Walther & Langgaard søger om tilskud på 29.165 kr. til billedkunstnerisk projekt kaldet ”Når Kunsten Slår Lejr”, som afholdes på Dragør Campingplads i uge 35, 2018. Støtten skal bruges til indlogering af kunstnerne på campingpladsen, leje af campingvogn og teltpladser samt åbningsfest og produktionsbidrag til værker.

4. Wiedergårdens Alsang-Hold søger om tilskud på 7.500 kr. til fælles arrangement med Ljungens Seniorkör i Höllviken, som afholdes i Sverige d. 17. april 2018. Støtten skal bruges til buskørsel for ca. 60 borgere fra Dragør.

5. Foreningen for hjerneskadede og pårørende i Dragør Kommune søger om tilskud på 25.000 kr. til fremvisning af film, musikpædagogiske oplevelser og foredrag for demente borgere i Dragør og deres pårørende. Arrangementerne afholdes i Dragør Bio og i Wiedergårdens Aktivitetshus. Filmen ”Mennesker bliver spist” skal vises i Dragør Bio i marts måned 2018 med tilstedeværelse af demensrådgiver Majbritt Ljørring og borgmester Eik Dahl Bidstrup. Foreningen forventer at have 4-6 filmforestillinger om året.

6. Foreningen, der arrangerer og driver Dragør Kunst Festival, søger om tilskud på 30.000 kr. til årets Dragør Kunst Festival 2018, som afholdes den 14.-15. juli 2018. Støtten skal bruges til leje af telte, reklame, skilte, musik mm.

Formålet med Kultur- og Eventpuljen
Formålet med Kultur- og Eventpuljen er at skabe mulighed for nye kulturelle initiativer og arrangementer i Dragør til glæde for borgerne i Dragør.

Hvad gives der støtte til?
Der gives støtte til lokalt arrangerede og offentlige tilgængelige kulturelle arrangementer og aktiviteter. Der kan også gives støtte til arrangementer som har kunstnere uden fra kommunen, hvis arrangementet stimulerer det lokale kulturlivet eller giver borgere mulighed for kunstneriske oplevelser i lokalmiljøet.
Der tilstræbes en spredning på aktiviteter og arrangører.

Hvem kan søge?
Både enkeltpersoner og foreninger kan søge tilskud fra Kultur- og Eventpuljen.

Hvordan søger jeg?
Du sender en mail til kulturogfritid@dragoer.dk hvor dit/jeres projekt beskrives samt hvad I søger støtte til.

I ansøgningen lægges der vægt på:

• Er der tale om et samarbejde mellem flere, institutioner, kirker, foreninger m.v.
• Hvor mange er involveret i projektet
• Hvor mange får glæde af projektet
• Er det et arrangement, der vil placere Dragør på det kulturelle Københavnskort
• Er det et projekt, der har brug for igangsætterstøtte, som så senere må klare sig selv
• Har Dragørs borgere kun indirekte fornøjelse af, at projektet støttes
• Er der en skjult forhøjet billetpris
• Vil projektet ikke blive realiseret uden støtte
• Er det vigtigt for projektet, at der er kommunal vilje til at støtte projektet for at få evt. fondsstøtte
• Er projektet til glæde for den ansøgende institution alene og kun for en lukket kreds
• At der fremsendes et budget.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er den 1. februar, 1. maj og 1. august, og vil blive behandlet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møder i marts, april og september.

Ansøgningen skal indsendes, inden aktiviteten afvikles. Tilskud kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft. Ansøgningen skal sendes til kulturogfritid@dragoer.dk

Efter endt arrangement
Efter endt arrangement skal der indsendes et regnskab med bilag til Skole- og Kulturforvaltningen som dokumentere de afholdte udgifter.

Der henholdes til, at hvis arrangementet aflyses skal tilskuddet tilbagebetales. Ligeledes hvis udgifterne er mindre end først antaget, skal en andel af tilskuddet tilbagebetales.

KONTAKT
Kultur og Fritid
Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Kultur og Fritidsafdelingen)
Du kan også sende en mail til Kultur og Fritidsafdelingen
kulturogfritid@dragoer.dk

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?