Budget 2019: Kom til informationsmøde den 20. marts

Dragør Kommunen budget for 2019 bliver endelig vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2018. frem mod vedtagelsen har Dragør Kommune et fokus på borgerdialog omkring budgettet. Første informationsmøde for bestyrelser, råd samt borgere afholdes den 20. marts 2018 i aulaen på Dragørskole klokken 17.00 – 19.00. På mødet orienteres om status på kommunens samlede økonomi og de faglige hovedområder (børn, skole, ældre osv.) samt den kommende budgetproces.

De 3 faser i budgetprocessen:

Fase 1: Første borgermøde

Frem mod budgettet bliver vedtaget i kommunalbestyrelsen, bliver der først afholdt et informationsmøde med bestyrelser og råd samt borgere den 20. marts om budget 2019 i aulaen på Dragørskole klokken 17.00 – 19.00.

Fase 2: Budgetforslag og høringsperiode

På baggrund af kommunalbestyrelsens anvisninger udarbejder administrationen forslag til budgetudvidelser, budgetbesparelser mv.

Disse forslag til ændringer i budgettet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside den 16. august. Der gennemføres i forlængelse af dette en høringsperiode om budgetforslagene fra den 16. – 30. august, hvor det er muligt at afgive skriftlige høringssvar.

Undervejs i høringsperioden afholdes 21. august endnu et borgermøde. Her kan man som borger spørge ind til og kommentere på de administrative forslag til budgetudvidelser og budgetbesparelser, der er offentliggjort den 16. august.

Fase 3: Politiske forhandlinger og budgetvedtagelse

På baggrund af administrationens budgetforslag og borgernes høringssvar går politikerne for alvor i gang med budgetforhandlingerne i september, og den 18. september er der deadline for de politiske forhandlinger.

Dragør kommunes budget for 2019 bliver dog først endeligt vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2018

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?