101 dage med Borgmesteren

Dragør Borgerforening
Traditionen tro havde Borgerforeningen inviteret borgmesteren til oplæg i den store sal. Under temaet “101 dage” får den siddende borgmester lejlighed til, at fortælle om løst og fast, med en vinkel på tiden efter konstitueringen – derfra tematitlen “101 dage”.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (th) sammen med Jørn Steen Larsen, Formand for Dragør Borgerforening. Foto: DragørNyheder.dk

Formand for Dragør Borgerforening Jørn Steen Larsen bød velkommen til borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), som var faret hjem fra påskeferie, for at underholde de godt 30 fremmødte medlemmer af Borgerforeningen.

Borgmesteren var i godt humør og kunne livligt fortælle om den hårde valgkamp men også hans glæde ved at blive genvalgt til en 2. periode. Genvalg af en borgmester i Dragør er ikke hverdagskost.

Ud over en indlevende beretning om mærkesager og ønsker for Dragør og dens borgere, fik de fremmødte lejlighed til at stille spørgsmål til borgmesteren – og det blev flittigt benyttet, med mange gode og aktuelle emner såsom, diger, havneudvikling, lavvande ved badeanstalten, kulturhus, ældreboliger m.v. Flere spørgsmål blev taget til efterretning af borgmesteren.

Eik Dahl Bidstrup har et overordnet mål i sit arbejde som borgmester og det handler om, at være med til at skabe rammerne for det gode liv i Dragør. “Et maleri i kælderen på rådhuset er knap så vigtigt, som at være med til at skabe de gode rammer for et godt liv” sagde borgmesteren.

Af mærkesager pegede borgmesteren på forbedring af skoler og institutioner, udvikling af havnen, fastholde og forbedre forholdene for ældre og pensionister samt at støtte op om erhvervsudvikling i Dragør. Særligt kunne borgmesteren fremhæve Wiedergaarden som han beundrer på det allerhøjeste. “Der vil jeg gerne bo når min tid kommer” sagde Eik Dahl Bidstrup.

Andre emner som borgmesteren berørte var, trafik, parkering og infrastruktur, anlægsloft, økonomi og begrænsninger og udligningen blev nævnt. Dragør kan være heldig at opnå en beskeden besparelse i udligningsordningen på ca. 1,4 million – en dråbe i havet ud af de 234 millioner kommunen sender ud. Lidt er dog bedre end ingenting og 1,4 million kan sikkert bruges bedre i Dragør end i Esbjerg.

Seneste artikler

 

Fik du læst?