Nyt byggeri: Besøgsgården på Ndr. Dragørvej

I 2015 modtog Dragør Kommune en ansøgning om anlæg af en ”Besøgsgård” på Ndr. Dragørvej 63-65.

Marts 2017. ”Besøgscenter” på Ndr. Dragørvej. I baggrunden anes firmabygningerne på A.P. Møllers Allé. Foto: Dines Bogø

I ansøgningen er det defineret som landsbrugsdrift med kombination af eksotiske dyr og planter.

Der skal også være en landskabspark med mulighed for motion og rekreation.

Et tilbud til kommunens børn samt ældre og unge også uden for kommunen.

Arealet markeret på kommunalt kort. Nord for lufthavnen med støjvold. Øst for A.P. Møllers Allé og syd for Køjevælen ligger Køjevænget. (Luftfoto)

Ejerne
Familien Pelby, der ansøger, ejer også jordstykket, der hører til Kærgaard i Hovedgaden i Store Magleby.

Man vil opføre mindre stalde, rundbuebygninger og en maskinhal. Ingen beboelse på området.

Man forventer et besøgsantal i første omgang på ca. 100 personer pr. uge.

Der skal tages hensyn til nærliggende vandboring og f.eks. må der ikke anlægges et vandhul på området i.flg. henstilling fra Københavns Lufthavne. Man ønsker ikke noget, der kan tiltrække flere fugle.

Familien Pelby har erfaring med dyr, da de ejer butikkerne MiniZoo. På nuværende tidspunkt fem forretninger. De nærmeste ligger i Dragør Centret og Tårnby Torv Centret.

Indretning af arealet. Lamafold, ponyfold og kængurufold m.v.

Åbning
I 2017 begyndte man at planere og forberede. Arbejdet har ligget stille, men er genoptaget i foråret 2018 uden at man dog på nuværende tidspunkt kan fastlægge åbningsdato.

Gæsterne må nok vente et godt stykke tid endnu.

Seneste artikler

 

Fik du læst?