ARC overtager affaldshåndteringen i Dragør i 2019

Amager Ressource Center (ARC) overtager fra 2019 affaldshåndteringen i Dragør. Det blev godkendt på BEPU mødet den 3. april.

Amager Ressource Center (ARC). Pressefoto

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at indgå aftale med ARC om indsamling af renovation i Dragør kommune med opstart pr. 1. januar 2019. Ankestyrelsen har godkendt af ARC må varetage opgaven for Dragør Kommune. Godkendelsen forudsætter at aftalen godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Ankestyrelsen.

Om den nye aftale siger Morten Dreyer (O), Dragør repræsentant i ARC´s bestyrelse:

”Dragør har netop haft renovationen i offentligt udbud. I de seneste år har firmaet Marius Pedersen løst opgaven rigtig godt. Indenfor alle regler og aftaler.

I forbindelse af aftalens naturlige udløb kom opgaven i nyt udbud, som så mange gange før. Ved denne viste det sig, at Amager Resource Center (ARC) havde det bedste tilbud, og det blev godkendt.

Prisen for tømning af dagrenovation er efter min mening ret billig – kr. 1.800,- årligt for 52 årlige tømninger. Hver uge afhentes en affaldssæk på op til 50kg. Der leveres en affaldssæk, den afhentes hver uge og affaldet håndteres efter alle miljøregler.

Det afbrændes på Europas mest miljøbevidste forbrændingsanlæg. Hvor der kun kommer vanddamp op ad skorstenen, og slaggerne genbruges 100 % til vej underlag og lignende. Og der produceres billig strøm og fjernvarme. Alt sammen for ca. kr. 36,- pr uge for en husstand.

Ud over tømningerne drives også en række genbrugsstationer mm indenfor den årlige betaling, hvor genbrug er sat i system.

Alle renovations opgaver som ARC løser, ligger inden for det man kalder for et “hvil i sig selv område”. Det betyder på jævnt dansk, at der ikke må overføres overskud fra ordningen til andre steder. Eventuelt overskud skal modregnes i senere år. Det bliver aldrig til en pengemaskine.

ARC forbrændingen er nu i fast drift. Anlægget overdrages dog formelt i maj måned fra entreprenøren Vølund, men det kører efter planerne.

Skibakken forventes indviet i oktober og drives i eget regi, uden økonomiske bindinger til forbrændingen. Skibakken vil være åben for alle med en billetpris på ca. kr. 100,-.
Jeg vil indrømme, at når man står på toppen i 84 meters højde, så er der en fantastisk udsigt ud over København. Men jeg vil garanteret ikke tage turen ned på ski, det virker lidt stejlt, skriver Morten Dreyer i sin meddelelse til DragørNyheder.dk

Hele anlægget er et flot anlæg, selvom det måske var lidt vel stort tænkt ved kontraktens indgåelse i 2007. Finanskrisen sænkede affaldsmængden markant”, slutter Morten Dreyer.

Din skraldespand er en grøn ressource, som ARC hver dag omsætter til el og varme.

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret eventuelt miljøfarligt affald fra og fx papir og glas fra til genbrug. Populært sagt er dagrenovation det køkkenaffald, som ingen direkte genbrugsværdi har.

Energi i affaldet
I stedet bliver affaldet afhentet og efterfølgende energiudnyttet på ARCs anlæg på Amager. Og der er gode energiressourcer i affaldet under køkkenvasken. Eksempelvis omdannes tre kilo dagrenovation på ARCs anlæg til fire timers el og fem timers varme i en gennemsnitlig københavnerlejlighed.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?