Vejledningssamtale til alle elever i 9. klasse

Skoleudvalget har den 5. april godkendt en indstilling som giver alle Dragørs elever i 9. klasse mulighed for individuelle vejledningssamtaler med henblik på at skabe refleksion over uddannelsesvalg.

Vejledning om valg af uddannelse og job
I skolen skal din datter/søn deltage i en række aktiviteter, som sigter på at forberede hende/ham til valget af uddannelsesvej efter skolen.

Nogle aktiviteter foregår i skolens undervisning og andre varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i samarbejde med skolen. På en efterskole varetages alle aktiviteter af skolen. Den unge skal udfordres i sit uddannelsesvalg, så hun/han får bredest muligt grundlag at vælge uddannelse på.

Individuelle vejledningssamtaler til alle elever i 9. klasse i Dragør Kommune understøtter blandt andet målsætningen om, at flere elever fremadrettet vælger en erhvervsuddannelse.

En individuel vejledningssamtale medvirker til, at eleverne vil opleve at blive udfordret på deres uddannelsesvalg og understøttet med viden i forhold til deres konkrete ønsker.

De unges behov for vejledning er forskellig. Nogle har brug for en vejledningssamtale, andre for flere samtaler for at afklare problemstillinger og få hjælp til at se nye perspektiver og mål. Andre igen får via praktik- og brobygningsforløb eller andre vejledningsaktiviteter erfaringer, der styrker uddannelsesparatheden.

UU-vejlederne samarbejder med skolens lærere om at tilrettelægge de aktiviteter, din datter/søn skal tage del i for at få et forsvarligt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.
Nogle aktiviteter omfatter alle elever, fx kollektiv vejledning, vejledning i brug af UddannelsesGuiden, introduktionskurser til ungdomsuddannelser samt aktiviteter i forbindelse med emnet Uddannelse og Job.

Andre aktiviteter som fx individuelle vejledningssamtaler, gruppebaseret vejledning og brobygningsforløb retter sig specifikt mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at der bliver tilrettelagt en målrettet vejledningsindsats for disse elever i 8. 9. eller 10. klasse.

UU vejleder endvidere alle unge under 25 år, som ikke er enten i fuldtidsbeskæftigelse, i gang med eller færdige med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse efter 10. klasse.

Alle kan henvende sig til UU for at høre, om de er i målgruppen for vejledning. Du kan læse mere på UddannelsesGuiden her

SAGSFREMSTILLING I DRAGØR KOMMUNE (kilde: Dragør Kommune)
UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) oplever hvert år, at mange uddannelsesparate elever sender uddannelsesplaner, der ikke er realistiske og nogle endda fejlbehæftede. UU har længe gerne villet yde vejledning til denne gruppe unge, da de på trods af, at de er vurderet uddannelsesparate, ofte fremtræder usikre og ureflekterede.

Det er generelt svært for vejlederne, i den kollektive vejledning, at skabe tilstrækkelig refleksion i forhold til den enkelte elevs styrker og svagheder, og hvordan disse forudsætninger spiller op mod de krav, der er på de forskellige ungdomsuddannelser. Hertil kommer, at mange uddannelsesparate unge ikke har mulighed for støtte og dialog hjemme.

Individuelle vejledningssamtaler til alle elever i 9. klasse i Dragør Kommune understøtter blandt andet målsætningen om, at flere elever fremadrettet vælger en erhvervsuddannelse.

En individuel vejledningssamtale medvirker til, at eleverne vil opleve at blive udfordret på deres uddannelsesvalg og understøttet med viden i forhold til deres konkrete ønsker.

LOVE/REGLER
Implementeringen af gymnasieaftalen og trepartsforhandlingerne har medført ændringer i fire bekendtgørelser, som vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den væsentligste ændring er beslutningen om, at en elev i 8. klasse, som sigter mod en gymnasial uddannelse, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, hvis eleven har mindst 5,0 i gennemsnit i standpunktskarakter. Tidligere var kravet 4,0. Dette medfører flere ikke uddannelsesparate elever.

Seneste artikler

 

Fik du læst?