Dagtilbud: Ros og en opfordring i ny kvalitetsrapport

Pressemeddelelse 20. april 2018

Konklusionen i ny kvalitetsrapport er blandt andet, at de ældste børn og deres forældre er rigtig godt tilfredse med dagtilbuddene i Dragør Kommune. Medarbejderne og lederne kan således være stolte over deres indsats overfor kommunens yngste borgere. Dette er ifølge formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget et godt afsæt for den videre udvikling af faglighed og pædagogik.

”Vi har nu fået en kvalitetsrapport – som er den første af sin art i Dragør Kommune. Den viser, at både brugere og medarbejdere generelt er meget tilfredse med de pædagogiske tilbud i kommunen. Vi skal dog have endnu flere børn, forældre, fagpersonaler og ledere til at bidrage til kvalitetsrapporten for 2018, så det vil vi udvalget naturligvis have fokus på i det videre arbejde. Desuden vil udvalget være opmærksom på de styrkede pædagogiske læreplaner og den nye dagtilbudslov, som snart skal implementeres”, siger Morten Dreyer, der er formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Kort om rapporten:

  • Dialogprofil Samlet set er der en ledelsesmæssig og faglig vurdering af, at børnenes kompetencer indenfor alle læreplanstemaerne ligger højt. Samtidig er det fagpersonalets vurdering, at børnenes trivsel og sundhed er meget høj.
  • Sprogvurderinger Dragør Kommune prioriterer sprogvurderinger højt. Det betyder, at der er gode muligheder for en tidlig indsats til gavn for det enkelte barn. Kommunen har flere børn end landsgennemsnittet, der har behov for en særlig indsats, mens der er færre børn, end landsgennemsnittet, der har behov for en fokuseret indsats. Samlet set er Dragør Kommune relativt tæt på landsgennemsnittet. Datagrundlaget i kommunen er lille, hvorfor et udsving på et enkelt barn kan påvirke resultatet.
  • Lege- og læringsmiljø Indenfor lege- og læringsmiljøet giver de ældste børn, forældrene, fagpersonalet og lederne, på tværs af alle dagtilbud og kategorier, høje vurderinger.

Rapportens formål Resultaterne fra rapporten skal understøtte en systematisk evaluering af dagtilbudsområdet. Resultaterne skal også fungere som grundlag for dialog og udvikling af den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud – både i personalegrupperne og i bestyrelserne. Det sker med henblik på at sikre en fortsat udvikling af den pædagogiske praksis og høj kvalitet for børnene i Dragør Kommune.

Læs hele rapporten i vedhæftede fil <tryk her>

Fakta om dagtilbudsområdet i Dragør Det kommunale dagtilbudsområde i Dragør Kommune består af en vuggestue, den kommunale dagpleje og fire børnehaver, hvoraf den ene er selvejende samt fire integrerede institutioner.

Yderligere information Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget Morten Dreyer, tlf.: 28 72 73 94 Kommunikationsansvarlig David Schmidt, tlf.: 51 56 45 6

Seneste artikler

 

Fik du læst?