Dragør Kommunes regnskab rammer midt i skiven

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse har på et møde den 26. april i enighed godkendt at oversende regnskabet for 2017 til revisionen.

 Konklusionen for regnskabet 2017 er, at Dragør Kommune har ramt meget tæt på budgettet og den serviceramme, der er udmeldt fra regeringen. Det vil konkret sige, at Dragør Kommune har et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til regeringens udmeldte serviceramme på 625 mio. kr., mens der er et mindreforbrug i forhold til det politisk vedtagne budget på 3,0 mio. kr. Det er en afvigelse på under en halv procent fra det politisk vedtagne budget.

Kommune har desuden penge i kassen. Det betyder, at svømmehallen og de større byggeprojekter – herunder for eksempel renovering af Hollænderhallen, udearealer på skolerne, istandsættelsen af Jan Timanns Plads mv. sker på baggrund af en sund og stabil økonomi. Samtidig har Dragør Kommune nedbragt sin langfristede gæld med 48,4 mio. kr. i løbet af 2017.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup glæder sig over regnskabet:

”Som andre kommuner kan vi bestemt godt mærke det økonomiske pres, der gør svære økonomiske prioriteringer nødvendige. Netop derfor glæder det mig, at regnskabet rammer midt i skiven. Jeg vil gerne sige tak til hele kommunalbestyrelsen og alle ansatte i Dragør Kommune for at være med til at fastholde en sund økonomi”, siger Eik Dahl Bidstrup.

Seneste artikler

 

Fik du læst?