Lions Pris Dragør 2018 til Dragørs ”Turistværter”

Lions Dragør uddelte d. 1. maj den nyindstiftede Lions Pris Dragør til Lena Just Lund fra Dragør Turistkontor. Prisen er på 10.000,- kr.

Valget i 2018 er faldet på Lena Just Lund for det kæmpe arbejde hun gør som leder af turistkontoret, sammen med de mange frivillige.

Henrik Kruuse, Lena Just Lund og Jørgen Ploug

Præsidenten for Lions Dragør Henrik Kruuse sagde bl. a. ”Turistkontoret er sæsonen igennem bemandet af 30-35 frivillige, som gør et kæmpe arbejde med at promovere Dragør, og give turisterne en god oplevelse af byen”.

”De frivillige kalder sig selv turistværter. Et godt navn, for det viser, at det vigtigste for dem er at sørge for byens gæster, som en god vært, hvis største glæde er, at gæsterne har det godt og glædes ved det, de ser og oplever. Og som en god vært er det ikke personlig vinding, der motiverer. De frivillige får en kop kaffe som tak, når de er på vagt.”

Det er udvalgets indstilling, at prisen skal anvendes til at give de frivillige et arrangement på en af byens restauranter.

I alt 10.000 glade gæster besøger årligt Dragør Turistkontor, Danmarks hyggeligste og vist nok mindste.

Turistkontoret er bemandet daglig i perioden 1. maj – 30. september, i efterårsferien samt i december Juleboden på Badstuevælen.

Prisuddeling ved Dragørs Turistkontor den 1. maj 2018.

Fundats for Lions Pris Dragør

Lions Pris Dragør er indstiftet i 2015, og er Lions Dragørs ærespris. Lions Pris Dragør kan uddeles hvert år.

Prisen kan tildeles en eller flere personer, som gennem et frivilligt virke har gjort en særlig, anerkendelsesværdig og uselvisk indsats over for borgere i Dragør Kommune.

Lions Pris Dragør uddeles primært til borgere med bopæl i Dragør Kommune, men kan også tildeles borgere bosat uden for kommunen, som lever op til formål.

Lions Pris Dragør er en ærespris på kr. 10.000, som prismodtageren skal videregive til et velgørende formål indenfor det område, der ligger til grund for tildelingen.

Med prisen følger et diplom og en personlig blomster-/vingave.

Lions Pris Dragør kan ikke søges, men kandidater skal indstilles til Lions Dragør Bestyrelse.

Seneste artikler

 

Fik du læst?