Temaudvalg skal rådgive om infrastruktur

På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 24. maj besluttede et flertal at nedsætte et såkaldt temaudvalg med fokus på infrastruktur i Dragør.

Formanden for temaudvalget er Allan Holst, og der udpeges yderligere et medlem af kommunalbestyrelsen, også fra By-, Erhvervs- og Planudvalget.

”Vi har mange udfordringer omkring infrastruktur i Dragør. Fra den generelle trafikudvikling over parkering og tilgængelighed til eventuelt selvkørende busser mv. Det er alle spændende emner, som kræver omtanke og nytænkning. Derfor glæder jeg mig meget over at skulle stå i spidsen for dette temaudvalg, der vil kunne bidrage med både viden og lokalt engagement”, siger udvalgsformand Allan Holst.

Temaudvalget om infrastruktur har fået et meget bredt opgavefelt, og derfor bliver arbejdet opdelt i mindre temaer og faser.

Deltagere og gæster

Der skal udpeges en række deltagere og gæster til hver ny fase i udvalgets arbejde, der har opstart i august 2018 og løber til efteråret 2019, med mulighed for forlængelse til årsskiftet 2019/2020.

De øvrige medlemmer kan både være borgere, foreninger, råd, erhvervsliv, parter uden for Dragør Kommune, eksempelvis Tårnby Kommune, lufthavnen og Movia.

Fakta om temaudvalget

Undertemaerne, som temaudvalget skal beskæftige sig med, er: Trafikafvikling i byrummene, herunder parkering, skiltning, faciliteter og tilgængelighed, selvkørende busser samt generel trafikafvikling i samt til og fra Dragør Kommune.

Temaudvalget er – i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 – kendetegnet ved, at det ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Temaudvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen og kan arbejde bredt med et tema. Udvalget rapporterer løbende til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Seneste artikler

 

Fik du læst?