Temaudvalg om demokrati: Vil du være med?

På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 24. maj besluttede et flertal at nedsætte et såkaldt temaudvalg med særligt fokus på demokrati i Dragør. Udvalget skal være repræsenteret af både borgere, politikere og embedsmænd fra kommunen.

Endnu skarpere på borgerdialogen

Formålet med temaudvalget er ifølge udvalgsformand Helle Barth at give væsentlige input til at forny og styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen i Dragør Kommune.

”Vi har et fantastisk levende lokaldemokrati og mange engagerede borgere i Dragør. Det vil vi gerne udnytte til at blive endnu skarpere på borgerdialogen. Derfor nedsætter vi et såkaldt temaudvalg med en blanding af politikere, borgere og embedsmænd, der kan give indspark til metoder til borgerinddragelse. Ligesom det for eksempel er sket i borgerdialogen omkring Diger i Dragør, og løbende sker i den mere generelle dialog i vores kommune. Nu supplerer vi så dette med et mere formaliseret temaudvalg”, siger udvalgsformand Helle Barth.

Op til 10 borgere med i udvalget

Dragør Kommune inviterer op til 10 borgere til at deltage i temaudvalget, som begynder i august 2018 og afsluttes april 2019. Udvælgelsen af borgere vil blive forelagt kommunalbestyrelsen på mødet i august 2018. Deltagerne i temaudvalget består desuden af et medlem fra hvert af kommunalbestyrelsens partier/lister, kommunaldirektøren samt to ledere fra kommunen med erfaring fra borgerinddragelse.

Ansøgning senest 31. juli

Hvis du har interesse for at være med i temaudvalget om demokrati, kan du sende en ansøgning til sekretær Heidi Andersen på e-mail til: heidia@dragoer.dk senest torsdag den 31. juli 2018. Ansøgningen skal være på max 10 linjer om din baggrund og motivation for at deltage i temaudvalget. Dragør Kommune ønsker et bredt sammensat udvalg og opfordrer derfor alle interesserede til at søge. Det kræver ikke særlige forudsætninger at være med i udvalget.

Fakta om temaudvalget

Temaudvalget om demokrati giver anbefalinger til Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen. Temaudvalget kan – i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 – ikke tillægges driftsansvar og har ikke beslutningskompetence.

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?