Miljøstyrelsen: Ikke sundhedsmæssig risiko

Toksikologiske vurdering af nedbrydningsproduktet DMS fra Miljøstyrelsen.

Opdatering:

Toksikologiske vurdering af nedbrydningsproduktet DMS fra Miljøstyrelsen

Konklusion: Ikke sundhedsmæssig risiko

Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet
i de aktuelle drikkevandsprøver ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Der er i den aktuelle
risikovurdering af DMS taget hensyn til, at evidensen er yderst sparsom specielt med hensyn til
kronisk eksponering. Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i denne vurdering.

Læs hele den toksikologiske rapport

Læs mere på HOFORs hjemmeside

 

Nyhed fra 6. juni:

Dragør Vandværk genåbnet

HOFOR: Det er sikkert at drikke vand fra hanen.

Vand fra rene boringer

Nye undersøgelser foretaget af HOFOR på selskabetsvandværker har vist, at drikkevandet fra Dragør Vandværk indeholdt DMS, der stammer fra sprøjtemidler, og ligger over den grænseværdi, der er tilladt for drikkevand. HOFOR, der er ansvarlig for vandværket, lukkede det derfor i begyndelsen af maj for at undersøge yderligere. HOFOR meddeler, at de nuhar identificeret og lukket den boring, som er ramt af forureningen. Vandværket er derfor blevet genåbnet, og borgerne i Dragør får vand fra de rene boringer samt fra HOFORs vandværk i St. Magleby og Tårnby Forsyning.

Borgerne i Dragør kan trygt drikke vandet.

Systematiske undersøgelser fremover

HOFOR oplyser, at da de blev opmærksomme på risikoen forforekomst af DMS, iværksatte de undersøgelser på alle selskabets vandværker. På to af vandværkerne fandt HOFORstoffet i mængder, der ligger over eller lige omkring den tilladte grænseværdi. Efter disse nye fund vil HOFOR fremover systematisk tjekke alle vandværker og kildepladser for forekomster af DMS, som det allerede sker med en række andre kendte pesticider og stoffer.

Hvad er DMS?

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet stammer sandsynligvis fra svampebekæmpende midler, der blandt andet har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Stoffet er ikke tidligere fundet på danske vandværker, og det er ikke et af de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten. HOFOR har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at udarbejde en sundhedsfaglig vurdering af stoffet.

Seneste artikler

 

Fik du læst?