Ny undersøgelse om sikkerhed til søs: Brug af redningsvest smitter

Hvis én person på en båd bærer redningsvest, er der stor sandsynlighed for, at alle andre ombord også gør det. Det viser en ny undersøgelse fra Sejlsikkert, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag. En ny indsats handler derfor om at få skipperne til at gå forrest og tage et større ansvar for, at der bruges veste på deres både. Det vil være med til at redde liv, lyder det fra SejlSikkert.

Sejlsikkert var forbi Dragør i maj måned med filmhold, i forbindelse med optagelser til en ny sejlsikkert-kampagne. Foto: DragørNyheder.dk

Man er mere tilbøjelig til at tage redningsvest på, hvis dem, man sejler med, også gør det. Det viser en undersøgelse fra SejlSikkert, hvor flere end 8.400 personer i 3.900 både er blevet observeret. I 50 pct. af bådene havde alle redningsveste på, i 35 pct. af bådene havde ingen redningsveste på, og i de resterende 15 pct. af bådene bar nogle af personerne redningsvest.

– Det tyder på, at der er en form for social påvirkning, når det handler om at bruge redningsvest. Der er én, der skal tage initiativet, så følger de andre trop. Det er naturligvis den enkelte, der i sidste ende har ansvaret for egen sikkerhed, men der ligger også et stort ansvar hos skipperne. Derfor vil vi i de kommende måneder gøre en ekstra indsat for at få skipperne til at gå forrest og bære redningsvest og som en naturlig ting opfordre til, at andre ombord også gør det. Det skal være med til at forbedre sikkerhedskulturen, så færre drukner på havet, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Et prik til samvittigheden
Indsatsen i landets havne vil hen over sommeren minde fritidssejlere og fritidsfiskere om at huske redningsvesten. Der vil være høje, gule skilte ved udvalgte havnehuller og tegninger af kompasroser med en redningsvest i stedet for det vestlige verdenshjørne på slæbesteder og asfalten på parkeringspladserne. Flere havne vil desuden blive udsmykket med silhuetter af redningsveste, som er højtryksrenset ned i asfalten samt på bådebroerne. Skipperne kan også sætte et stort orange klistermærke på deres både, som signalerer, at alle ombord bruger vest.

– Vi håber, at kampagnematerialerne kan skubbe lidt til sikkerhedsbevidstheden og prikke til fritidssejlernes og fritidsfiskernes samvittighed. Vi har også flere end 430 SejlSikkert-ambassadører rundt i landets havne, som fungerer som lokale rollemodeller, og de vil medvirke til, at folk i havnene ikke er i tvivl om, at redningsvesten er vigtigt, siger Sten Emborg.

Det er dermed SejlSikkert-ambassadørerne, som vil stå for udbredelsen af de mange gode kampagnebudskaber i samarbejde med de lokale havnefogeder og klubformænd.

Mange glemmer sikkerheden i godt vejr
Vejret er ikke alene afgørende for, om man som sejler begiver sig på havet, vejret afgør også, hvordan man som sejler opfatter sikkerhedssituationen.

Når fritidssejlere og fritidsfiskere bliver spurgt, hvornår de er mest opmærksomme på sikkerhed, svarer 74 procent: ”Når vejret bliver dårligt”. 43 pct. mener samtidig, at vesten er mindre vigtig i godt vejr. Men selv havblik er ingen garanti for, at der ikke kan ske ulykker til søs.

– Der er ikke dage, hvor det er forsvarligt at sejle uden redningsvest, siger René Højer, programchef i TrygFonden. Derfor er det vigtigt at minde om, hvor stor betydning redningsvesten har for ens overlevelseschancer, og at man også kan falde i vandet i solskin.

Redningsvesten køber dig tid
– En redningsvest holder dig flydende i vandet, hvis du falder over bord. Det koster mange kræfter at holde sig oven vande uden vest, og selvom der er personer tilbage på båden, kan der gå lang tid før, at de får hjulpet dig ombord igen. En redningsvest vil således købe dig tid, siger René Højer og fortsætter:

– 90 pct. af de druknede fra 2001 til 2015 blev fundet uden redningsvest. Så et godt råd er: Husk redningsvesten. Med vores indsats i havnene i løbet af sommeren håber vi at tale til både fornuften og følelserne. Sikkerheden er ikke bare et anliggende for den enkelte sejler eller fisker, men også for vedkommendes familie, der gerne have, at vedkommende kommer godt hjem fra sejlturen, slutter René Højer.

Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden samarbejder om SejlSikkert, der skal højne sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere. Læs mere på sejlsikkert.dk

Fakta:
44 pct. af personerne i bådene bærer ikke redningsvest.
I 50 pct. af alle bådende med flere personer bærer alle redningsvest.
I 35 pct. af bådene med flere personer bærer ingen redningsvest.

Kilde: Observationsstudie 2017 for Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden. Undersøgelsen er gennemført af Als Research.

Tjek redningsvesten mindst én gang om året

  • Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. Bemærk hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
  • Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må højst mangle 2 gram.
  • Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes.
  • Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
  • Blæs vesten op igennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
  • Monter automatikudløser og CO2-patron. Monter en automatik-udløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden.
  • Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Sten Emborg, specialkonsulent, Søsportens Sikkerhedsråd
Tlf.: 7219 6219 – E-mail: sem@dma.dk

Om Søsportens Sikkerhedsråd
Søsportens Sikkerhedsråd er en selvstændig institution under Søfartsstyrelsen, som har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål. Læs mere om Søsportens Sikkerhedsråd på www.soesport.dk.

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. Læs mere om TrygFondens aktiviteter på www.trygfonden.dk

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?