Månedsbrev fra Borgmester Eik Dahl Bidstrup

Dragørs Borgmester Eik Dahl Bidstrup, bringer her sin månedsberetning.

Af Eik Dahl Bidstrup, Borgmester

Man kan med de senere ugers hedebølge ikke ligefrem bruge udtrykket at “sommeren står for døren”. Den er her allerede! Men skolernes sommerferie nærmer sig, vores store elever har haft sidste skoledag og eksamenerne brager løs i skolerne og på uddannelserne.

Skoler i Dragør

Netop skolerne er og har været i fokus længe. I denne måneds udvalgsmøder, behandlede Skoleudvalget bl.a. en analyse af det fælles forslag om etablering af et 9. skolespor. Her blev de forskellige placeringsmuligheder analyseret, samt behovet for et 9. skolespor. Konklusionen var, at der ikke umiddelbart vil være behov for etablering af et 9. skolespor i Dragør Kommune med det nuværende elevtal. Der blev dog efterfølgende på Økonomiudvalgsmødet fremsat et ønske om at se nærmere på befolkningsprognosen for at være helt sikker på om denne prognose holder. Så mere information om dette følger.

En analyse af moderniseringsbehovet på Dragør skole blev også præsenteret. Det er ikke en hemmelighed, at både Dragør Skole og flere andre af kommunens bygninger har et meget stort efterslæb efter mange års manglende vedligeholdelse. Heldigvis er vi politikere opmærksomme på, at der skal prioriteres at få gjort noget ved dette- selvfølgelig indenfor de økonomiske rammer staten udsætter os for.

Trafik og infrastruktur

På kommunalbestyrelsesmødet i maj var der flere sager på dagsordenen, som sætter fokus på trafik og infrastruktur.

Her blev der besluttet at frigive et beløb til etablering af en Kys og Kør lomme ved Nordstrandsskolen, samt en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Trafiksikkerhedspulje 2018.

Ud over dette blev der nedsat et temaudvalg om infrastruktur. Et temaudvalg er et tidsbegrænset udvalg hvor både politikere og borgere er repræsenteret. Her sættes fokus på et eller flere specifikke opgaver, for at komme med en anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Temaudvalget vil efter sommerferien starte op med at sætte fokus på parkeringsudfordringerne i og omkring den gamle by og havnen. Efter dette vil der sættes fokus på muligheden for at etablere en rute med selvkørende busser til og fra lufthavnen.

Temaudvalg om demokrati

På kommunalbestyrelsesmødet blev der også besluttet at nedsætte et temaudvalg om demokrati. I de seneste år, har vi arbejdet på forskellige måder at inddrage borgerne på. Det være sig i nye former for borgermøder. Trafiksikkerhedsprojekter og senest Diger i Dragør. Men der er mange måder hvor man kan sikre sig bedre borgerinddragelse. Her vil vi lade os inspirere af andre kommuner ude i landet, som på hver sin måde inddrager borgerne i beslutningsprocesserne. I udvalget vil der være en politiker fra hvert parti repræsenteret, samt 10 borgere der hver især kan biddrage til nogle gode forslag som Kommunalbestyrelsen kan arbejde videre med.

Kina

De seneste uger har for mit vedkommende bl.a. været optaget af et besøg i Kina, hvor jeg sammen med en af vores direktører gæstede ”International Mayor’s Forum” i Zhengzhou. Besøget havde fokus på at skabe kontakt og samarbejde med kinesiske byer og virksomheder, med det formål at tiltrække flere kinesiske gæster og skabe øget handel mellem Dragørs virksomheder og kinesiske virksomheder.

Dragør Kommune har siden 2016 deltaget i et projekt i regi af Wonderful Copenhagen kaldet ”Greater Chinavia”. Her har vi haft fokus på at trække de mange kinesiske gæster i København på dagstur til Dragør, og der er udviklet materiale på kinesisk, gennemført analyse og udviklet pakker til kinesiske gæster. Alt sammen en del af vores ønske om mere og bedre turisme til Dragør, som vores virksomheder kan få glæde af.

Seneste artikler

 

Fik du læst?