Når hjertet banker for naturvidenskab og undervisning

Portræt: Mette Elizabeth Hansen er lærer på Store Magleby Skole, hvor hun underviser i biologi og fysik/kemi på 7.-9. årgang.

Let organiseret kaos

Det summer af liv i naturfagslokalet på Store Magleby Skole, hvor 9.A forbereder sig til den kommende fællesfaglige naturfagsprøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Midt i det, der lige umiddelbart kan virke som et kun let organiseret kaos, går Mette Elizabeth Hansen rundt og svarer på alle mulige spørgsmål fra eleverne, stiller modspørgsmål samt forklarer fagtermer og naturvidenskabelige sammenhænge.

Prøven, som eleverne forbereder sig til, skal de op til i juni, og derfor er der meget, der lige skal rundes og sættes helt på plads, inden den sidste skoledag den 1. juni. Naturvidenskabelige begreber som fotosyntese, udtræk, hypotese, destillation, hydrogen og DNA flyver rundt, mens små grupper af elever taler indbyrdes om deres projekter, blander væsker i kolber, varmer dem med bunsenbrændere og skriver på deres computere.

20 år som lærer i Dragør

I pausen fortæller Mette Elizabeth Hansen, at hun faktisk er overrasket over, at der allerede er gået næsten 20 år som lærer i Dragør.

”Da jeg startede på Skolen ved Vierdiget i 1999, tænkte jeg, at jeg ville være her i maksimalt 5-6 år. Nu er der gået næsten 20 år. Det lyder faktisk lidt vildt, når jeg siger det, men det er jo fordi, jeg er meget glad for at være lærer og har nogle rigtig søde kollegaer, må jeg så bare konstatere”, griner Mette og fortæller, at hun brænder for naturvidenskab, men lige så meget for at undervise – særligt i de store klasser, som hun har nu, hvor refleksionsniveauet i undervisningen overvejende er højt.

”Jeg har elever, som er meget engagerede, men selvfølgelig er der også elever, som er knap så engagerede, men det er så bare en positiv udfordring for mig at få dem gjort mere ’hooked’ på naturfag. Det sker ofte ved, at jeg, sammen med eleven, finder et emne, som hun eller han kan interessere sig lidt for. Det kan for eksempel være el-biler og forsøg med vores lille brintbil, som vi er så heldige at have fået indkøbt, eller undersøgelser af mobiltelefonen, som de fleste bliver overraskede over, faktisk giver hele 26 kilo affald at producere og derfor nogle bæredygtighedsudfordringer. Jeg finder kort sagt et emne, der fænger hos den enkelte elev. Derfor er det både det naturvidenskabelige, som jeg brænder for, men i høj grad også det pædagogiske og didaktiske i selve det at undervise”, fortæller Mette.

Mette Elizabeth Hansen ser en positiv udfordring i at engagere sine elever i naturvidenskab på Store Magleby Skole.

Skolen ud i lokalsamfundet og lokalsamfundet ind i skolen

Med folkeskolereformen er der, ifølge Mette, kommet endnu mere fokus på at bringe skolen ud i lokalsamfundet og omvendt, hvilket hun er glad for.

”Som lærer er det en del af vores opgave at være udadvendte og få fat på de spændende ting, der foregår i samfundet og ikke mindst lokalområdet. I starten af året havde vi for eksempel fagfolk fra kommunens tekniske forvaltning på besøg på 9. årgang, hvor de i vores multisal fortalte om det store dige-projekt, der er undervejs i Dragør. Det var et super godt og relevant arrangement om noget meget konkret og helt lokalt, som eleverne kunne forholde sig til. Dige-projektet relaterer sig i øvrigt til mange af de aktuelle temaer, som vi arbejder med i naturfagene. Eksempelvis bæredygtighed kontra den globale opvarmning og de deraf følgende klimaudfordringer. Disse lidt overordnede temaer bringes dermed tættere på elevernes egen hverdag”, fortæller Mette og tilføjer: ”Vi inddrager i øvrigt også skolens solceller, når undervisningen handler om vedvarende energi. Jeg sætter i det hele taget stor pris på, at der på St. Magleby Skole er opbakning, muligheder og økonomi til at skabe et godt naturfagligt læringsmiljø. Jeg glæder mig også til, at vores udearealer bliver færdige, så vi kan få et inspirerende naturfagligt uderum.”

Naturvidenskabsfestival giver et særligt kick

Som en del af undervisningen deltager Mette Elizabeth Hansen med sine elever i den årlige Naturvidenskabsfestival, som løber af stablen i uge 39. Det er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge og har over 150.000 deltagende elever.

”Jeg kan godt være noget brugt i hovedet efter sådan en lang undervisningsdag på festivalen, hvor jeg er meget på, og der foregår en hel masse, men det giver et særligt kick at se eleverne være engagerede og for eksempel gå rundt og undersøge, hvordan de bedst placerer en vindmølle, så den virker mest effektivt, eller når de undersøger tandpasta for mikroplast, laver vækstforsøg med tomatplanter eller algeforsøg”, siger Mette.

Arbejder for samlet naturfagsstrategi

Mettes engagement har – udover de mange års undervisning – fået hende til at starte på en diplomuddannelse som naturfagsvejleder. Desuden arbejder Mette som naturfagskoordinator for en samlende naturfagsstrategi for Dragør Kommune, hvor lærere og pædagoger skal inddrages. Håbet er, at strategien kan føre til en styrkelse af inspirerende læringsmiljøer, så eleverne bliver så motiverede og dygtige, som de kan blive. Naturfagsstrategien skal, ifølge Mette, være med til at sætte en retning for og skabe en rød tråd i udviklingen af det naturfaglige område i Dragør Kommune.

”Jeg bliver meget motiveret af at arbejde med den samlende naturfagsstrategi og i tværgående teams. Et godt samarbejde er efter min mening det, der virkelig udvikler, giver mening og inspiration i hverdagen”, siger Mette.

Seneste artikler

 

Fik du læst?