Mangel på offentlige toiletter skaber kø i byens forretninger

Dragør oplever et sandt boom i tilstrømningen af besøgende og turister. Det skaber glæde ved kasseapparaterne, men den store stigning i besøgstallet har samtidig skabt en knapt så velkommen kø ved forretningernes personaletoiletter.

Kommunen er opmærksomme på problemet og opsatte tidligere på sommeren en ekstra toiletvogn tæt ved buslommen på havnen. Men tilsyneladende har det ikke været tilstrækkeligt til, at tage trykket fra de mange forretninger på Kongevejen, som nu råber vagt i gevær.

Kom nu Dragør!!! Der er desperat mangel på toiletter på havnen. Vi tiltrækker flere og flere gæster men kan ikke følge med. Der mangler også i den grad skraldespande, eller at de bliver tømt oftere, skriver en forretningsindehaver i Facebook-gruppen DragørNyheder.

DragørNyheder.dk har været i kontakt med flere forretninger på Kongevejen og spurgt om problemet er generelt for forretningerne og det ser det tilsyneladende ud til at være.

“Jeg oplever det dagligt hos mig. De mange dagturister som er kommet hertil med bus kommer ind og spørger om de kan benytte toilettet i butikken. Jeg beklager og henviser dem til havnen”, siger en forretningsindehaver.

“Jeg oplever det også dagligt. Jeg låner det gerne ud, hvis de spørger pænt, men det er irriterende at folk bare går ind uden at spørge og tror det er et offentligt toilet”, siger en anden indehaver.

“Vi talte for “sjovt” en lørdag, hvor mange som kom for at låne vores toilet. Vi kom op på 67 fra kl. 12-16″, skriver en butiksindehaver til DragørNyheder.dk

Svaret er det samme fra butikkerne som får mange besøg af trængende turister som ikke kan finde byens offentlige toiletter.

Der bliver peget på at det særligt er området ved Nordre Væl og i den Gamle Havn som lider under mangel på offentlig toiletkapacitet.

Debatten på Facebook fik flere borgere til samstemmende at påpege manglen på ordentlige offentlige toiletfaciliteter i byen.

Efter 10 timers kryds landede vi på Omø. Hvilke faciliteter der var til rådighed. Flotte toiletter, gode badefaciliteter og familiebaderum. Vel ialt ca. 10 rum. Dragør bør kunne modtage sine sejlende og andre gæster på samme niveau.

Så fint kan det gøres – Toilethuse i Karrebæksminde

Godt ind-/opslag: Dragør vil – forståeligt – så gerne være turistby, men der er ligesom ingen, der tager ansvar for, at de nødvendige installationer, såsom nok toiletter (der bør designes, så de passer til de kønne omgivelser) og affaldsspandene skal være diskrete og rigelige.

Facebook-debatten viser tydelige tegn på et problem som mange ønsker opprioriteret og som en naturlig del af den stigende turisme i Dragør.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Alumnedag på Tårnby Gymnasium

Efter flere års arbejde med karrierelæring, målrettet planlægning, en masse research og en standby grundet Coronanedlukning, er Tårnby Gymnasium nu klar til den første alumnedag onsdag 1.

Læs mere »