Skærpet økonomisk fokus i 2018

Kommunens budgetopfølgning for første halvår viser en forventet overskridelse af budgettet i 2018 med godt 15 mio. kr., og en overskridelse af budgettet på regeringens serviceramme på godt 16 mio. kr

Som kommunalbestyrelsen tidligere er orienteret om, så skyldes den forventede overskridelse altovervejende, at der er kommet både flere og dyrere sager på det specialiserede socialområde for børn og voksne, der naturligvis skal have de tilbud, som de har lovkrav på. Stigningen er desværre en landsdækkende tendens, som udfordrer stort set alle kommuner i hovedstadsregionen – og altså nu også Dragør Kommune.

Uanset at der er konkrete årsager til den forventede budgetoverskridelse er der behov for et skærpet økonomisk fokus, fordi en budgetoverskridelse kan medføre en økonomisk sanktion/straf fra regeringen.

Budgetopfølgningen behandles politisk i løbet af august, hvor der skal tages stilling til en økonomisk opbremsning i kommunen for 2018.

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Workshop om det gode liv

Nuværende beboere på Enggården, medarbejdere, pårørende og politikere var 17. januar inviteret til workshoppen hjemlighed, aktiviteter og samarbejde på Enggården På workshoppen på omsorgscentret Enggården

Læs mere »