Borgerhøring om budget 2019 for Dragør Kommune

50 borgere var mødt op, da Dragør Kommune tirsdag den 21. august afholdt borgerhøring om budget 2019

Dialogen om budget 2019 startede tidligt i år, eftersom Dragør Kommune kort efter sommerferien kunne melde ud, at der i budget 2018 forventes en overskridelse, som også vil påvirke økonomien til næste år. Til borgermødet om budget 2019 var der derfor åbnet for en god debat, og borgerne fik stillet både spørgsmål og givet kommentarer til politikerne, til prioriteringen af de enkelte budgetforslag i det høringsmateriale, som kommunens administration har lagt frem på hjemmesiden.

Borgere til borgermøde

Borgmester: Det er stadig muligt at afgive skriftlige høringsvar

Borgmester Eik Dahl Bidstrup takkede på kommunalbestyrelsens vegne de fremmødte borgere samt de, som allerede har givet høringssvar. Og så opfordrede borgmesteren desuden til at byde ind i den skriftlige høringsperiode, som løber frem til den 30. august kl. 9.00.

”Dragør har en god opsparing, men vi er presset af stigende udgifter på særligt det sociale område samt en statslig styring af vores budget, som kræver at vi lægger vores kurs lidt om. Det er vigtigt for os i kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune har en sund økonomi med handlemuligheder, og det kræver nogle prioriteringer, herunder en snak om vores serviceniveauer. Jeg har derfor været glad for at se, at så mange mødte op til en dialog om budgettet på Wiedergården, og jeg håber, at mange vil byde ind med skriftlige høringssvar”, sagde borgmester Eik Dahl Bistrup.

Giv dit besyv med om budget 2019

Skriftlige høringssvar skal sendes til e-mail: dragoer@dragoer.dk senest torsdag den 30. august klokken 9.00. I september tager politikerne for alvor fat på budgetforhandlingerne, som de afslutter den 18. september. Budgettet for 2019 forventes vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 4. oktober.

Grafik viser: Høringsmøde 21.august:  Borgernes spørgsmål og kommentarer til politikerne om budget 2019. Høringsperiode 16.-30.august:  Alle inviteres til høring om forslag. Se mere på www.dragoer.dk .  Budgettet vedtages 4.oktober:  Efter budgetvedtagelse vil der kommunikes ud om ændringer/konsekvenser for de berørte
Budgetprocessens 3 faser. Figuren illustrerer de tre faser og vigtige datoer i budgetarbejdet for 2019
 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?