Dobbelthuse kommer ikke igennem nåleøjet i dispensationssager

Dragørs politikere fastholder et stramt greb om kommuneplanens rammebestemmelser i forbindelse med opførelse af dobbelthuse. I denne uge har By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) behandlet to dispensationsansøgninger om opførelse af dobbelthuse eller to-familiehuse på grundstørrelser som ikke imødekommer bestemmelserne.

De to sager falder indenfor et meget snævert metermål. En udstykning forudsætter i de fleste tilfælde en mindste grundstørrelse på 1200 m2 således at hver matrikel mindst skal være på 600 m2.

I den ene tilfælde på Hollændervænget var der ansøgt om dispensation i en sag hvor grundstørrelsen er på 1189 m2 hvilket betyder at der ikke kan udstykkes i to matrikler á 600 m2.

I den anden sag omhandlede det et dobelthus i Søvang hvor rammebestemmelserne åbner mulighed for mindste grundstørrelser på 500 m2, men i den aktuelle sag på Poppelvej er matriklen 994 m2 og dermed 6 m2 mindre end mindstekravet.

Tidligere på året har der været en lignende dispensationssag på Øresunds Allé hvor grundstørrelsen ligeledes ligger under de 1200 m2 og her måtte bygherren også acceptere et afslag på ansøgningen om dispensation.

Seneste artikler

 

Fik du læst?