Ann Harnek – Fornyelse i liste T

Dines Bogø fortsætter sin sensommertur rundt i det Dragørske landskab og taler med forskellige fremtrædende lokale personligheder. Sensommerturen fortsætter mens Dragør fortsat nyder sommerlige temperaturer i den sidste halvdel af septembermåned – denne gang til en kop kaffe og en snak i Store Magleby med Ann Harnek.

Af Dines Bogø

Flere politikere fra de landsdækkende partier siger ofte om Liste T, at den tværpolitiske forening er meget kritisk.

Ann Harnek, september 2018. (Foto: Dines Bogø)

Derfor lytter man ekstra, når der pludselig er nye toner. Der er sket en positiv fornyelse i Kommunalbestyrelsen siger flere.

Det var Ann Harnek flere talte særdeles pænt om og det fristede til at lave en aftale.

Ann Harnek

Mødet blev aftalt og det foregik en fredag eftermiddag midt i Store Magleby landsby i Hovedgaden i huset, som de erhvervede i 2006.

Ann fortæller, at hun er 42 år og skolegang, der endte med studentereksamen, foregik i Allerød.

Efter gymnasiet søgte Ann Harnek ind på sygeplejeskolen, men indså at skiftende arbejdstider ikke var et ønske for en fremtidig familie.

Hun blev uddannet lærer fra Blaagaard Statsseminarium i Søborg og blev færdiguddannet i 2001 med dansk og historie som hovedfag.

Derefter ansættelse på Skovshoved skole i Gentofte. Fra 2007 til sidste år var Ann lærer på Dragør Skole. Nu ansat som lærer på en skole i Tårnby.

I 2006 blev Ann gift med Jeppe Damgaard. Vielsen skulle være i Store Magleby Kirke, men det måtte ændres i sidste øjeblik, da kirken skulle bruges til andet formål.

I stedet blev det Frederiksberg Kirke med bryllupsfest i Beghuset, som planlagt.

Børnene på 8 og 10 går i skoler i Dragør. Svigermor bor i nærheden og fint, når Jeppes og Anns opgaver bevirker, at det praktiske omkring børnene af og til kan knibe.

Politik

Man har ikke kunne undgå at læse i medierne, at ikke alle var tilfredse bl.a. med det administrative i skolerne.

Ann Harnek fik i kraft af sit arbejde og med børn i skolerne tæt kendskab til det interne, der foregik på skolerne og den overordnede administrative og politiske ledelse.

Efter Ann var stoppet på Dragør skole, fik hun en henvendelse fra liste T, der spurgte om hun ville repræsentere listen ved kommunalvalget i 2017, da man havde erfaret, at hun var godt inde i skolesager.

Ann valgte at sige ja til at støtte op omkring Liste T, da hun vidste, at det var det parti i Dragør, der varetog lærere, forældre og børnenes tarv.

Flere andre partier mente også, at deres skolepolitik var til gavn for forældre og børn.

Ann Harnek blev opstillet et stykke nede på den sideordnede liste.

Nu er der kun et parti tilbage i Dragør, der stadig anvender ”partiliste”, hvor vælgerne i endnu mindre omfang har indflydelse på, hvilke personer, der bliver indvalgt.

Til stor overraskelse for mange og for Ann selv, kom hun ind som nr. 3 af de 4 pladser liste T fik ved valget.

Ikke alene pga aktivitet på de sociale medier, læserbreve m.v., men også fordi mange kender Ann fra hendes arbejde på skolen og hendes kontakt med andre forældre.

På spørgsmålet om kampagnen med at stemme på kvinder siger Ann.

”Jeg har intet imod, at kvinder gerne vil lave en kampagne for at fremhæve deres køn. Dog mener jeg ikke, at det burde spille nogen rolle, om man er mand eller kvinde i kommunalpolitik, og at det bør være de menneskelige egenskaber og faglige viden, der tæller- ikke ens køn. Jeg taler med min gruppe om sagerne i Skoleudvalget og BFKU og vi drøfter også de enkelte sager i Kommunalbestyrelsen inden mødet”.

Udtalelser fra flere bekræfter, at Ann Harnek ikke er rigtig partisoldat, men selvfølgelig loyal over for sit parti. Samtidig er hun af den klare opfattelse, at alle kan bidrage med noget positivt til gavn for Dragør.

Hen af vejen kan det måske bevirke, at liste T af nogen ikke altid opfattes, som dem der ofte er imod.

Hobbies

Familien er i højsædet. Tidligere med ferie til ”badeområder i Østen”, men nu også Storbyferier. Sommerhuset siden 2014 på den sydlige del af Møn lige ned til vandet, bliver flittigt benyttet.

Med fast fuldtidsarbejde, børn, hus og sommerhus samt også nu arbejdet i Kommunalbestyrelsen og udvalg er der ikke meget ekstra tid til tidskrævende hobbies.

”Du spørger om, hvor mange timer, jeg bruger om ugen på politisk arbejde. Det er svært at sige. Det skifter meget, men mindst 20 timer ugentligt”, Ann Harnek

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

 
 

Fik du læst?

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

Læs mere »