Vi har modtaget: Hårdt og hovedløst – besparelser rammer børnene

Vi har modtaget:

Pædagogernes Landsforening BUPL har sendt en pressemeddelelse. Tillidsrepræsentanter I Dragør udtaler;

Hårdt og hovedløst – besparelser rammer børnene

Budgetaftalen for 2019 er indgået imellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Den behandles i kommunalbestyrelsen d. 4. oktober. Aftalen indebærer en række serviceforringelser som vil ramme kommunens børn og unge. Tillidsrepræsentanterne for kommunens pædagoger har drøftet forslaget og gør her opmærksom på konsekvenserne på børne og unge området.

De tre partier er ikke lykkedes med at skærme for den nære velfærd, når det gælder børn og unge. Vi ønsker et byråd, som tager ansvar også i økonomiske svære tider og videst muligt sikrer driften og udvikler det pædagogiske område i samarbejde med forældrene og engagererede medarbejdere. Det er dybt bekymrende, at man pålægger at lukke 0-6 års institutioner, som børn og forældre er glade for. Det er uhensigtsmæssigt, at børn og medarbejdere bliver tvangsflyttet.

Skal daginstitutioner, SFO’er og klubben ikke være med til at betale i økonomiske hårde tider? Det kan være rimeligt at stille spørgsmålet. Svaret er bare ikke så indlysende. For samtidig med, at der skal spares, er vi i daginstitutionerne i fuld gang med at indfri kravene i den netop vedtagne dagtilbudslov. Den stiller med rette store krav til institutionernes arbejde med læringsmiljøet og det nødvendige faglige løft, som den styrkede pædagogiske læreplan er udtryk for. Det er nye opgaver. Det er vigtigt, at de bliver løst.

På nuværende tidspunkt er der end ikke penge nok til at finansiere, at 60 % af medarbejderne i institutionerne har en pædagoguddannelse, hvilket er kommunens egen målsætning og en minimal forudsætning for, at vi kan lykkes med vores arbejde med Dragørs børn. Det vigtige arbejde med børns læring og udvikling i de tidlige år er altså allerede i dag underfinansieret.

Pædagoger i SFO’er og i klubben har siden folkeskolereformen haft en svær opgave. Vi har bidraget med faglighed og ikke mindst væsentlige ressourcer til, at skolen lykkes i arbejdet med eleverne. Samtidig har vi arbejdet på at fastholde kvaliteten i fritidstilbuddene. Det er lige så afgørende for børn- og unges fremtid. Lige siden fritidshjemmene blev omdannet til, hvad Allan Holst lovede skulle blive Danmarks bedste SFO’er, er området reelt blevet tømt for ressourcer. Nu står vi overfor en voldsom ændring og lukning af en række SFO’er. Derudover fjernelse af 6 af de 9 ledere, som er tættest på og indgår i arbejdet med børnene. Det er et hovedløst forslag, der bygger på en ejendomsanalyse, som i sidste øjeblik er blevet en del af budgetforhandlingerne. Forslaget sikrer på ingen måde faglige forsvarlige løsninger. Og har ikke noget perspektiv for, hvordan man styrker kvaliteten og samarbejdet imellem pædagoger og lærere og imellem SFO/klub og skole. Beslutningen bør udskydes, så udviklingen kan tage hensyn til børn og unges reelle behov. Nu er det streger på et kort, matrikeltænkning, vedligeholdelsesefterslæb og simpel økonomisk spekulation i salg af ejendomme. Hallo – det er børn og unges væresteder.

Vi er ikke økonomer, men pædagoger! Alligevel har vi bemærket, at nobelpristageren, økonomen James Heckman, har påvist, at tidlig investering i kvalitet i børn og unges liv er en god forretning for samfundet. Spørgsmålet er bare; hvem der betaler prisen, når man i Dragør gør det modsatte?

Pædagogernes tillidsrepræsentanter og ledertillidsrepræsentanter

Seneste artikler

 

Fik du læst?