Vi har modtaget: Kære politikere i Dragør Kommune

Vi har modtaget:

Vi er en række foreninger med tilknytning til Hollænderhallen, der har lavet en ønskeliste over, hvordan vi ville bruge 3.5 mio. kr. til anlægsprojekter, hvis vi skulle være så heldige at få det.

De lokale foreninger bliver drevet af kommunens egne borgere – til gavn og glæde for alle os i Dragør. Foreningerne dækker mange forskellige tilbud. De seneste år er der som noget nyt blevet etableret både en fægteklub og en rugbyklub.

Vi er mange der lægger adskillige frivillige timer i foreningsarbejdet. Det gør vi, fordi vi gerne vil gøre en forskel for vores klub og foreningslivet i Dragør. Samtidig styrker vi båndene mellem borgerne i Dragør, både for os selv og vores naboer. Vi oplever desværre, at det kan være svært at udvikle og drive vores foreninger, da de fysiske ramme ikke dækker vores behov.

Som I kan se af vores ønskeliste er det primært basale faciliteter vi ønsker. Men der er også plads til at drømme – vil I være med?

  • Renovering af badefaciliteter i Hollænderhallen. Dette indgår pt. ikke i renoveringsplanen for Hollænderhallen
  • Renovering af toiletter i Hollænderhallen. Dette indgår pt. ikke i renoveringsplanen for Hollænderhallen
  • Renovering at taget i Hollænderhallen. Det regner ind i hallen og en renovering indgår pt. ikke i renoveringsplanen for Hollænderhallen
  • Nyt gulv i den store hal. Det eksisterende gulv har været skyld i skader og varige mén. Et nyt gulv er ikke en del af renoveringsplanen af Hollænderhallen
  • Lokaler til sociale aktiviteter. Vi er mange foreninger, der ikke har et klublokale. Et fælles klubrum kunne styrke det sociale samvær på tværs af klubberne. Vi kunne lære af hinanden og hjælpe hinanden med at fastholde børn og unge i foreningslivet fx via fælles sociale aktiviteter eller ved at hjælpe dem til at prøve en anden sportsgren med nye muligheder.
  • Etablering af fælles sekretariat for foreningerne. Denne model kendes fra andre kommuner. Den frigiver tid til de frivillige, så de kan bruge deres tid på medlemmerne fremfor administration. Det kræver dog også et indrettet lokale.
  • En stikhal til Hollænderhallen. Dette kræver nok kræver lidt mere end 3,5 mio. kr. Men pengene kunne være en god hjælp og de sidste penge kunne evt. søges via fonde. Hallen kunne give klubberne i Hollænderhallen mulighed for at udvikle sig, da der pt ikke er nok haltid til rådighed. En stikhal etableres direkte på Hollænderhalen og kræver derfor ikke nye toiletter og badefaciliteter. Hallen ville samtidig kunne bruges af Dragørs skoler som pt. har idrætsundervisning med adskillige klasser på samme tid i hallen. Det er ikke optimalt for læring i faget idræt. Et fag som nu kan udtrækkes som eksamensfag i 9. klasse.

Med venlig hilsen

Kurt Christensen – Tændhætten Badminton
Jannik Elmegaard – Dragør Rugby Klub
Lars Peter Olsen – Fægteklubben Aramis Dragør
Henriette Sommer – Søvang Sportklub
Rikke Thulsted – Dragør Bordtennis Klub
Christopher Meinertsen – Dragør Badmintonklub
Signe Brix Arvin – Dragør Håndboldklub
Charlotte Saabye Sørensen – Hollænderhallens Brugerbestyrelse

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?