Flagreglementet i Dragør til revision – Prins Henrik ryger ud

I aften skal Økonomiudvalget i Dragør tage stilling til en ændring i det nuværende flagreglement som er fra 2005 med en revidering som i 2017 tilføjede flagning på den grønlandske og den færøske nationaldag.

Det er Administrationen i Dragør som kipper med flaget og indstiller en række ændringer til det nuværende ”Flagreglement”.

Administrationen oplyser:

På officielle flagdage skal alle de offentlige myndigheder, der har en flagstang, flage. Kongehuset og Justitsministeriet har udmeldt en række dage, som vi allerede har i vores flagreglement. Derudover har vi i reglementet en række lokale flagdag.

Administrationen har gennemgået flagreglementet og peger på nogle ændringer:

  • 11. juni – Prins Henriks fødselsdag, udgår
  • tidligere borgmestres dødsdage og begravelsesdage tilføjes – ”Hvis de kendes”
  • tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmers begravelsesdage, udgår
  • æresborgeres dødsdage og begravelsesdage, udgår
  • nuværende ansattes begravelsesdage, tilføjes

Oversigt over flagdage i Dragør (før og efter ændringerne):

 1. januar: Nytårsdag
 5. februar: Kronprinsesse Marys fødselsdag
 6. februar: Prinsesse Maries fødselsdag
 9. april: Danmarks besættelse 1940 (på halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang)
 Langfredag (på halv stang hele dagen)
 Påskedag
 16. april: Dronning Margrethes fødselsdag
 29. april: Prinsesse Benediktes fødselsdag
 5. maj: Danmarks befrielse 1945
 Kristi Himmelfartsdag
 26. maj: Kronprins Frederiks fødselsdag
 Pinsedag
 5. juni: Grundlovsdag
 7. juni: Prins Joachims fødselsdag
 11. juni: Prins Henriks fødselsdag Udgår
 15. juni: Valdemarsdag og Genforeningsdag
 21. juni: Grønlands Nationaldag (der flages med det Grønlandske flag)
 29. juli: Færøernes Nationaldag (der flages med det Færøske flag)
 5. september: Danmarks udsendte
 25. december: Juledag
 Fastelavnssøndag og mandag
 24. oktober: FN-dag
 Konfirmationssøndage
 Officielle besøg i kommunen
 Alle valgdage
 Begivenheder hvor der afholdes reception ved kommunens foranledning
 Særlige internationale glædes- eller sorgensdage
 Fungerende Borgmesters dødsdag og begravelsesdag
 Fungerende Kommunalbestyrelsesmedlemmers dødsdage og begravelsesdage
 Tidligere Borgmestres dødsdage og begravelsesdage Tilføjes “hvis de kendes”
 Tidligere Kommunalbestyrelsesmedlemmers begravelsesdage Udgår
 Æresborgeres dødsdage og begravelsesdage Udgår
 Nuværende ansattes begravelsesdage Tilføjes

Kilde: Dragør Kommune

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?