Copenhagen White Water Park flytter til Kongelunden

Det meget omdiskuterede vandparks projekt CWWP bliver ikke anlagt på Kirkevej eller omkring Hollænderhallens område. Nye planer åbner sig i det nedlagte asylcenter i Kongelunden, meddeler borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) i dag i en pressemeddelelse.

Foto: CWWP

Udvikling i Dragør Kommune skal også være for de unge (Pressemeddelelse)

Venstre vil gerne skabe gode aktiviteter for Dragørs unge. En del af dette er ønsket om en aktivitetspark for byens unge og aktive borgere. Der har været meget opmærksomhed om projektet og dets placering. Nu åbner der sig nye muligheder som jeg i nedenstående indlæg vil komme nærmere ind på.

I de seneste uger har der været heftig debat om det netop indgåede budget i Dragør.
Især visionen om en bypark for Dragørs unge og aktive sportsudøvere i samarbejde med foreningen CWWP har delt vandene.

Jeg har for alvor opdaget i de seneste uger, at der er velmenende og ordentlige mennesker i vores by, der på trods af både politiske og/eller holdningsmæssige uenigheder om de beslutninger vi har taget, har ønsket en konstruktiv dialog om deres bekymringer, med et ægte afsæt i ønsket om fælles løsninger. Det er en stor fornøjelse at være i konstruktiv dialog med dem. Men jeg har så sandelig også mødt det modsatte.

Jeg vil dog gerne understrege, at de fornuftige stemmer i debatten der gerne har villet en konstruktiv dialog, har jeg og andre i flertallet i kommunalbestyrelsen selvfølgelig talt med og lyttet til. Og det vil vi fortsat bestræbe os på.

Hvad er vores drøm?
Vores drøm i Venstre i Dragør har været at skabe en aktivitets- og sportspark, hvor byens unge og aktive voksne kan dyrke ikke-organiseret idræt, herunder parcour, skate- og longboard, klatring på klatrevæg samt kano, kajak og standup paddle i samarbejde med CWWP. Dette krydret med bord og bænke samt grillpladser til brug for byens borgere i alle aldre. Alt dette i samarbejde med dygtige arkitekthuse og idrætsforbund under DGI og primært finansieret af midler udefra i erkendelse af, at en sådan opgave kan Dragørs økonomi ikke bære alene.

Desværre må vi konstatere, at der er politikere og borgere der med brug af alle midler, ikke ønsker aktiviteter af den slags for vores unge mennesker.

Jeg tror dog at langt de fleste kan være enige om, at vores unge mennesker sidder for meget bag computerskærme og vi hører også en bekymring for det stigende brug af euforiserende stoffer blandt unge i vores by, som eksempelvis de mange lattergaspatroner vi finder i gadebilledet antyder. Det er faktisk den bekymring vi forsøger at imødegå med at ville skabe et aktivt område hvor flere spillere, herunder vores skoler, ungdomsskole, SSP og gode sportsrollemodeller sammen med de unge – og alle andre – kan bruge fritiden på sunde og sjove tiltag. I forbindelse med den seneste valgkamp hørte vi også mange ønsker fra borgerne om flere aktivitetsmuligheder for de unge i kommunen.

Naboer
Jeg har selvfølgelig forståelse for dem, der har udtrykt bekymring for larm og støj, herunder naboer omkring Rytterager og haveforeningen, selv om der fra vores side har været tiltænkt en længere inddragelsesproces omkring dette samt diverse tekniske undersøgelser. Og tak til de, desværre få, der har henvendt sig med ønsket om en ordentlig dialog herom.

Lige nu er den eneste beslutning vi som politikere har taget, at vi har sat, et i den her henseende mindre beløb af, til tilskud til projektet såfremt foreningen bag det kan komme med et fornuftigt projektoplæg, herunder ekstern finansiering.

Timing
Flere har anklaget os for dårlig timing, givet at vi samtidigt skal spare et større beløb på driftsmidlerne i kommunen. Jeg har forståelse for, at man har svært ved at forstå hvordan kommunal økonomi hænger sammen. Det er heller ikke nemt for os der arbejder med det til dagligt.

Jeg erkender, at det kan være svært at forholde sig til, at vi på den ene side skal spare på driftsbudgettet, samtidigt med, at vi kan investere i fritidsanlæg, havnemoler og El-cykler til vores medarbejdere. Det er dog de rammer vi er underlagt fra statens side. Og som ansvarlige politikere i AOV er vi nødt til at se tingene i et længere perspektiv.

Det indebærer at sikre en sund drift – men også at udvikle rammerne for livet i byen på sigt. Jeg vil gerne slå fast, at med de effektiviseringer der er besluttet, har vi i Dragør Kommune også fremadrettet en god og driftssikker økonomi.

Placering
Vi skrev i budgetaftalen, at vi ønskede parken placeret i området omkring Hollænderhallen- ikke nødvendigvis dog på rullegræsarealerne. Dette af to årsager: først fordi at vi mener det vil give en god synergieffekt ved at vores allerede dejlige idrætsområde med hal og svømmehal samt boldbaner, kunne få tilført et aktivitetsområde for ikke-organiseret idræt.
For det andet fordi der fra forvaltningens side har været påpeget, at det er det eneste kommunalt ejede område, hvor det er muligt.

I erkendelse af, at der fra naboerne i området omkring Hollænderhal-området er stor bekymring for projektet, har jeg talt med forligsparterne samt lagt fornyede kræfter i forsøget på at se på andre muligheder.

Sammen med administrationen har jeg det seneste år arbejdet på, at kommunen kan købe den grund, hvor det nu lukkede asylcenter i Kongelunden ligger.

Oversigtskort

Vi har haft en positiv dialog med Udlændingestyrelsen, som ejer grunden, og jeg har i dag fået mundtligt bekræftet, at vi kan forvente at få tilbud om at købe grunden inden nytår. Forhåbentligt til en god og fornuftig pris.

Jeg har i de senere år sammen med vores kultur- og fritidsforvaltning samt Ungdomsskolen og DGI arbejdet for at udvikle Kongelundsfortet og området til et aktivitetsområde, primært for vores egne borgere, men også som en del af Naturpark Amager. Og det er vi lykkedes med!

Siden lukningen af flygtningecenteret har ungdomsskolens medarbejdere og jeg drømt om at lave dette om til et center for aktiviteter for vores unge mennesker.

Mit mål med at erhverve grunden har været at få mulighed for at udvikle det outdoor-center og det fritidsliv, som allerede er godt på vej i Kongelunden, takket være Ungdomsskolen, Kongelundsfortet, DGI og Naturpark Amager.

Mit forslag
Mit forslag er, at når formaliteterne forhåbentligt falder på plads, at vi som politikere sætter os ned sammen med forvaltningen, Ungdomsskolen, CWWP og DGI for at se på muligheden for at placere vores park på denne grund. Med aktiviteter der møder alle parters behov.

Offentlig trafik
Placeringen vil dog ikke i samme grad som ved Hollænderhallen kunne være et naturligt samlingspunkt for vores unge på grund af afstanden fra både Dragør, St. Magleby og Søvang. Og eftersom vores formål med ideen er, at gøre noget for vores unge borgere, mener jeg det er bydende nødvendigt, at vi samtidigt udvikler den offentlige trafik til Kongelunden og Søvangs-området både fra Dragør og fra Tårnbysiden. Noget alle vores borgere i den sydlige del af kommunen vil kunne nyde godt af. Det vil ligeledes styrke tilgangen til Naturpark Amager. Jeg vil derfor sammen med forligsparterne gå i dialog med de forskellige instanser om en konkret buslinje der møder dette behov.

Hvad hvis det ikke bliver til noget?
Ja så er vores passion stadigvæk at gøre noget for vores unge mennesker i Dragør. Vores passion er ikke en given aktivitet eller placering. Vores passion er Dragørs unge mennesker! Noget Venstre i øvrigt også gik til valg på. I så fald vil vi selvfølgelig fortsat arbejde for at lave gode initiativer og aktiviteter for vores unge og aktive voksne borgere. For Dragør Kommune skal være et godt sted at bo for borgere i alle aldre.

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester

 

Seneste artikler

Arkivfoto.

Øresundsregionen oplever positiv udvikling

Øresundsregionen viser tegn på fortsat positiv udvikling i integrationen mellem Danmark og Sverige. Ifølge det nyeste Øresundsindex, som er steget fra 102 til 106 inden for et år, er der stadig stort potentiale for yderligere forbedringer. Det nye indeks fremhæver, at fire indikatorer er steget, tre er uændrede, og to er faldet sammenlignet med året før.

 
 

Fik du læst?

Københavns Lufthavns rensningsanlæg ved udløbet til Hovedgrøften i Store Magleby. Arkivfoto: TorbenStender.

Lufthavnen vil ikke betale hele PFOS-regningen …

En længe ventet rapport om forurening med PFOS fra lufthavnen viser, at grænseværdierne flere steder bliver overtrådt. Men selvom lufthavnen har lavet store frivillige indsatser mod forureningen, så vil selskabet ikke påtage sig det juridiske ansvar og dermed hele regningen for oprydningen

Læs mere »