Den Kolde Krig på Kongelundsfortet

Uge 44 i den kolde krigs tegn. Tirsdag, onsdag og torsdag er alle udskolingselever i Dragør Kommune til det årlige historieløb, der arrangeres af Museum Amager, Dragør Ungdomsskole og Historisk Arkiv Dragør, og som afvikles i samarbejde med Dragør Bibliotek, Hjemmeværnet, Kongelundens Outdoorcenter og lokale frivillige. Kommunens tre skoler kommer på skift ud på Historieløbet og i løbet af de tre dage er i omegnen af 550 udskolingselever (7.- 9. klasse) igennem heldagsløbet, der i år har Den Kolde Krig som tema og derfor afvikles på Kongelundsfortet.

Af Christian Aagaard, Museum Amager

Foto: Museum Amager

For at skærpe det faglige grundlag for løbets mange aktiviteter startes dagen ud i Kongelundshallen, hvor museumsinspektør Christian Aagaard fra Museum Amager hver dag giver eleverne et foredrag om Den Kolde Krig. Informationerne fra foredraget skal eleverne bruge i løbet af dagen, når de skal løse de udfordringer og spørgsmål de bliver præsenteret for.

Foto: Museum Amager

Efter foredraget tager soldater fra Hjemmeværnskompagni København over og gennemfører en omgang streng eksercits, der effektivt slår dagens militære tone an, inden eleverne føres i geled ind på Kongelundsfortet, hvor Christoffer Søe fra Dragør Ungdomsskole, sætter scenen og forklarer eleverne reglerne for dagen og hvad scenariet for historieløbet er.

Foto: Museum Amager

Og så går selve dagens udfordringer i gang. På 10 poster bliver eleverne udsat for en lang række af de forskellige trusselsscenarier man fra dansk side var underlagt under Den Kolde Krig. Fokus er på samarbejde, kreativ opgaveløsning og faglighed når eleverne blandt andet trænes i gasangreb, konstruktion af flyverskjul, håndgranatkast og identifikation af skibe fra henholdsvis Nato og Warszawa-pagten.

Foto: Museum Amager

Ved dagens udgang ridses den historiske baggrund op en sidste gang inden der kåres en dagsvinder. Når alle tre skoler har været igennem Historieløbet kåres der en samlet vinder, der har en god og fagrelevant præmie i sigte.

Foto:Museum Amager

Skulle man have lyst til at se løbet live er man velkommen til at slå et smut forbi Kongelundsfortet og se hvordan moderne historieundervisning i de autentiske rammer kan se ud.

Foto: Museum Amager
 

Seneste artikler

 

Fik du læst?