Solid rejsevækst i Københavns Lufthavn

Over 23 millioner mennesker rejste gennem Københavns Lufthavn i årets første tre kvartaler. Helt nøjagtigt 23.317.168 rejsende. Det er 834.767 flere end året før, hvilket svarer til en vækst på 3,7%. Særligt de lange, interkontinentale ruter bidrager med tocifrede vækstrater. Transfertrafikken viste også en positiv trend i tredje kvartal. Det fremgår af regnskabet for lufthavnens første tre kvartaler, skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

(Pressefoto cph.dk)

Flere turister, der kommer til Danmark, og øget rejselyst blandt danskerne er med til at sikre et godt resultat i Københavns Lufthavn i årets første tre kvartaler. Gennemsnitligt er 85.724 passagerer hver eneste dag gået gennem terminalerne på Amager, hvilket er godt 3.000 flere end sidste år.

Ifølge lufthavnens adm. direktør, Thomas Woldbye, er det særligt den internationale trafik, der trækker væksten i passagertallet:

Thomas Woldbye adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S (Pressefoto cph.dk)

”Over de senere år er det lykkedes os at tiltrække en række nye direkte langdistanceruter, bl.a. til USA, Indien og Kina. Når der åbner nye ruter, så kommer der ofte flere passagerer. Det ser vi meget tydeligt i år, hvor der i årets første ni måneder var 10,9% flere rejsende på de lange ruter. Det er en markant vækst, og netop denne trafik er med til at understøtte vores position som trafikknudepunkt og øge transfertrafikken,” forklarer Thomas Woldbye og fremhæver især trafikken til Nordamerika og Kina:

”På få år er antallet af amerikanske turister og forretningsfolk, der kommer hertil, fordoblet. Sidste år rundede vi for første gang en million. En tilsvarende udvikling forventer vi på det kinesiske marked. Sidste år udbød flyselskaberne godt 175.000 sæder mellem CPH og Kina, men næste år bliver det tal 84% højere med godt 323.000 udbudte sæder.”

Den europæiske trafik steg 3,0%, mens indenrigstrafikken var uforandret med en vækst på 0,1%. Det samlede passagertal steg med 3,7%, men der har ikke været en tilsvarende stigning i antallet af flyoperationer, der blot steg med 2,2%. Det skyldes primært, at flyselskaberne har øget belægningen på mange fly, der altså er bedre fyldt op.

Som led i vores bidrag til den nationale luftfartsstrategi, nedsatte lufthavnen i april de takster, som flyselskaberne betaler for at benytte lufthavnen. Generelt blev taksterne gennemsnitlig 10% lavere, mens de såkaldte feederruter, der flyver passagerer til og fra mindre, regionale lufthavne, fik nedsat taksterne med 35%. Reduktionen af taksterne har siden 1. april haft en negativ påvirkning på omsætningen på 148,0 mio. kr. På årsbasis vil påvirkningen af de lavere takster udgøre ca. 300 mio. kr.:

”Det er klart, at en så markant reduktion af taksterne også kan ses i vores regnskabstal. En del opvejes af, at der er en pæn vækst i antallet af passagerer, ligesom vi har formået at effektivisere og derved forbedre lønsomheden” forklarer Thomas Woldbye.

Højt tempo på udbygning

Københavns Lufthavn meddelte tidligere, at den i år ville øge investeringsniveauet markant og forventede at bruge op mod 2 mia. kr. alene i 2018 på at udbygge og forbedre lufthavnens faciliteter. I år har lufthavnen allerede indviet en ny, udvidet sikkerhedskontrol, en gangbro fra metrostationen direkte til sikkerhedskontrollen og SAS Fast Track, ligesom området efter sikkerhedskontrollen mellem Finger A og B er blevet udvidet med 4.000 kvadratmeter. Samtidig er byggeriet af den helt nye Finger E på over 30.000 kvadratmeter godt i gang:

(Pressefoto cph.dk)

”Ingen passagerer har i år kunnet undgå at bemærke, at vi har gang i mange byggerier. Vi gør alt for, at byggerierne generer de rejsende mindst muligt i perioden, men udbygningen er nødvendig, for at vi kan skabe plads til flere fly, passagerer og mere rejseglæde. Vi følger vores ambitiøse udbygningsplan og har indtil nu investeret 1,5 mia. kr. i år. Investeringerne og særligt udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol har bl.a. resulteret i reducerede ventetider i security. Opførelsen af gangbroen har også skabt mere plads i Terminal 3, da passagererne kan gå direkte til sikkerhedskontrollen og Terminal 2,” siger Thomas Woldbye, der også fremhæver byggeriet af det nye hotel, som blev påbegyndt i begyndelsen af første kvartal.

Første fase af Finger E-byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning i 2019, mens anden fase følger året efter. Københavns Lufthavn investerede i 2017 for ca. 1,5 mia. kr. i udvidelser og forbedringer, men i 2018 forventes investeringerne øget til mellem 1,95 og 2,1 mia. kr.

Fortsat vækst i den ikke-aeronautiske forretning

Omsætningen i den ikke-aeronautiske del af forretningen, herunder shoppingcenter, hotel og parkering, steg som følge af det stigende passagertal. Indtægterne fra parkering steg 12,7%, hovedsageligt grundet en stigning i lokaltafgående passagerer, mens omsætningen i shoppingcentret bidrog med 3,0%, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning inden for restauranter og caféer.

Fastholder forventningerne

Væksten i antallet af passagerer betyder, at CPH justerer forventningerne til omsætningsvæksten, der forventes at ligge i et interval på -0,5% til 0,5% i forhold til det tidligere udmeldte fald på 1-2%. CPH fastholder forventningerne til resultat før skat korrigeret for særlige forhold. CPH har herudover tilpasset intervallet vedr. investeringsniveauet til at ligge på DKK 2,0-2,1 mia. mod tidligere udmeldte interval på DKK 1,8-2,1 mia.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2017, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt lønindeksering. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på et lavere niveau end i 2017.

Resultat før skat i 2018 forventes at ligge i intervallet mellem DKK 1.350 mio. og DKK 1.450 mio., når der korrigeres for særlige forhold.

Læs selskabsmeddelelse her

Kilde: Københavns Lufthavn / cph.dk

 

Seneste artikler

 

Fik du læst?