Har du styr på cyklen så husk at holde fast i det!

Noget af det vigtigste man skal sørge for, når man cykler på denne årstid, er at klæde sig rigtig på. Men det er mindst lige så vigtigt at sørge for at cyklen er køreklar og så er der lige det med færdselsloven og bødetaksterne, for har du ikke styr på cyklen eller hænderne på styret så koster det kassen.

Foto: Rådet for Sikker Trafik

I øjeblikket har politiet særlig fokus på cyklister og derfor kan det være en god idé at kende både færdselslovens særlige regler for cyklister og ikke mindst bødetaksterne hvis du overtræder loven, kører over for rødt, glemmer lys, kører uden hænder på styret osv.

Det koster det:

 Forseelse

Bøde

 Uden lys i lygtetændingstiden  700 kr.
 Håndholdt mobiltelefon under kørslen  1000 kr.
 Fejl/ mangler v/ bremser, reflekser mv.  700 kr.
 Kører over for rødt  1000 kr.
 Kører mod færdselsretningen  1000 kr.
 Cykler i et fodgængerfelt  700 kr.
 Cykler på cykelstien i venstre side  700 kr.
 Respekterer ikke færdselstavle eller pile  700 kr.
 Overtræder ubetinget vigepligt  1000 kr.
 Giver ikke tegn  700 kr.
 Kører uden hænder på styret  700 kr.
 Cykler på fortov/ gangsti  700 kr.
 Holder fast i andet køretøj  700 kr.
 To personer på alm. cykel (bøde til begge)  700 kr.
 Forkert placering før/ mens du svinger  700 kr.
 Ringklokke, der ikke virker  Advarsel

 

Bøde for at køre fuld på cykel

Der er ikke nogen fast promillegrænse for cyklister. Men vurderer politiet, at du ikke er i stand til at cykle forsvarligt, får du en bøde på 1.500 kroner.

Du kan ikke miste kørekortet, hvis du kører fuld på cykel.

Der sker rigtig mange ulykker med fulde cyklister, der falder og slår sig, så pas på dig selv og lad cyklen stå, hvis du har drukket.

Færdselslovens særlige afsnit for cyklister

Færdselslovens kapitel 7

Foto: Cyklistforbundet.dk

Særlige regler for cykler

§ 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.

Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.

Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på andet køretøj.

Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig.

§ 50. Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er beregnet til. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om transport af børn på cykel og personer i påhængsvogn (cykelanhænger) eller sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads og om cyklistens alder.

Stk. 3. På cykel må ikke medføres genstande, der er mere end 3 m lange eller 1 m brede. Genstande, der medføres, må ikke hindre cyklisten i at have fuldt herredømme over cyklen eller i behørig tegngivning. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på cykler, der er særligt indrettet til varetransport, samt på påhængskøretøj og sidevogn til cykel.

Kilde og billedemateriale: Cyklistforbundet.dk

 

Seneste artikler

Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

 
 

Fik du læst?