Ejendomsskat 2019

Ejendomsskattebilletten for 2019 bliver lagt i Digital Post/E-boks den 10. december 2018.

Er du fritaget for Digital Post, vil skattebilletten blive afleveret til postforsendelse den 6. december 2018.

Alle tinglyste ejere modtager en ejendomsskattebillet for 2019. Den originale ejendomsskattebillet samt girokort fremsendes til den ejer, kommunen har registreret som ”hovedejer”, hvilket som oftest er den ejer, der er ældst. Medejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

2 rater

Hvis betaling af ejendomsskat ikke er tilmeldt BetalingsService fremsendes girokort særskilt for hhv. 1. og 2. rate til hovedejers e-boks ca. 10 dage før forfald.

Er ejendomsskattebilletten ikke modtaget senest den 7. januar 2019, skal henvendelse rettes til ejendomsbeskatningen.

Betaling sker i 2 rater med sidste rettidig indbetalingsdag således:

1. rate den 5. februar 2019
2. rate den 5. august 2019

Information om opkrævning af skatter og afgifter er anført på bagsiden af ejendomsskattebilletten.

På ejendomsskattebilletten for 2019 er anført ejendommens seneste værdiansættelser.

Grundskyld

Grundskyld for 2019 beregnes med 24,47 promille af den mindste af følgende:

Grundværdien pr. 1. oktober 2017 minus ”Fradrag i grundværdi for forbedringer”

eller

Grundskatteloftværdien

Værdiansættelser er foretaget af SKAT

Værdiansættelser er foretaget af SKAT. Henvendelse herom skal ske til SKAT på telefon 72 22 28 26.

Rottebekæmpelsesgebyr

Gebyret opkræves i henhold til Miljø- & Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 og pålægges alle faste ejendomme svarende til 0,016 promille af den senest ansatte ejendomsværdi.

Renovation

2018 2019
Posetømning hver uge 2.248,75 kr. 2.527,50 kr.
Posetømning hver 2. uge 1.855,00 kr. 2.087,50 kr.
Ekstra pose tømning    786,25 kr.    861,25 kr.
120 l minicontainer 2.477,50 kr. 2.493,75 kr
240 l minicontainer 3.262,50 kr. 3.320,00 kr.
360 l minicontainer 4.660,00 kr. 4.977,50 kr.
660 l minicontainer 8.323,75 kr. 8.707,50 kr.

Opkrævning af affaldsgebyr m.v. for virksomheder skal, jf. Affaldsbekendtgørelsens § 56 stk.4, ske direkte hos virksomhedens ejer på baggrund af oplysninger i CVR-registeret.

Opkrævning vil blive udsendt særskilt i løbet af 2019.

KONTAKT
Plan og Teknik
Telefon: 32 89 01 00
Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk
 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?

Rekordløb i sidevind og høj sol

Flere professionelle ryttere fra norske Uno-X besøgte i weekenden Amager. Den tidligere verdensmester Amalie Dideriksen kom direkte fra Belgien med friske topresultater, og løbet blev det hurtigste siden klubbens grundlæggelse

Læs mere »