Beredskabet er klar til nytåret – er du?

For mange hænger fejringen af nytåret sammen med affyring af nytårsfyrværkeri. Det er en hyggelig tradition, der dog kræver omtanke for at undgå skader og brande, meddeler Hovedstadens Beredskab i en pressemeddelelse.

Foto: Hovedstadens Beredskab

Hvis man overholder nogle få grundlæggende regler, er risikoen langt mindre:

 • Brug altid sikkerhedsbriller, både som tilskuer og affyringsmester
 • Følg procentens anvisninger for affyring, de står på pakken
 • Stil fyrværkeriet på jorden eller i holder inden antændelse
 • Kast aldrig fyrværkeri efter andre
 • Opbevar dit fyrværkeri i en pose, aldrig i lommer eller i taske, der bæres på kroppen
 • Affyr dit fyrværkeri i stor afstand til huse med stråtag, oplag af halm mv. Se tegning med afstandsregler her:

”Vi ser desværre hvert år fyrværkeriskader på både børn og voksne. Sikkerhedsbriller er et must, når man affyrer eller kigger på fyrværkeri”, siger Tim Ole Simonsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab, og fortsætter: ”Alt for mange skader sker, fordi man ikke anvender fyrværkeriet, som er korrekt, derudover er det en god ide at undlade af være affyringsmester, hvis man er beruset”.

Nytåret betyder ofte også en del mindre brande i containere, affald og afskudt fyrværkeri. Risikoen for at en mindre brand breder sig og antænder bygninger og biler er stor, derfor bør man sikre sig mod brand omkring nytår:

 • Stil affaldscontainere i afstand fra bygninger. Lås dem evt. fast med en kædelås, så ikke de kan flyttes.
 • Fjern brandbart oplag, der ligger tæt på bygninger, f.eks affald, juletræer, byggematerialer mv.
 • Sørg som altid for at have mindst en røgalarm i hjemmet.

”Omkring nytår slukker vi en del mindre brande. Det er ærgerligt, at nogen forbinder fejring af nytår med antændelse af bål mv.”, fortæller Tim Ole Simonsen. ”Vi ser også at nogen, måske i et misforstået forsøg på at rydde op, samler afskudte fyrværkeribatterier i bål på gaden – det må man gerne lade være med.”

Ekstra mandskab og køretøjer

Hovedstadens Beredskab forventer et roligt nytår, men ruster sig, så man er klar hvis der opstår ulykker og brande. Både på alarmcentralen, på stationerne og i den operative ledelse er der indsat ekstra mandskab og køretøjer.

”Nytårsdøgnet er normalt vores travleste tid på året”, fortæller operationschef Tim Ole Simonsen. ”Selv om vores oplevelse er, at fejringen foregår mere afdæmpet end før i tiden, opstår der mange hændelser, der kræver vores indsats.”

”Min erfaring er at vejret spiller en afgørende rolle for om vi får travlt. Er det klart og tørt, vil mange gerne ud og skyde det indkøbte fyrværkeri af. Vi opjusterer vores beredskab, dels fordi vi forventer at få travlt, og dels fordi vores muligheder for at indkalde ekstra mandskab ved større hændelser den nat er begrænset, da vores medarbejdere jo som alle andre fejrer nytår.”

Hvad kan du gøre?

Du kan hjælpe dine medborgere og beredskabet ved at følge et par gode råd:

 • Ring kun 112, hvis der er behov for akut hjælp med udrykning fra ambulance, politi eller brandbiler.
 • Hav en spand vand eller andet klar, så du selv kan slukke mindre brande i afskudt fyrværkeri, mindre bål mv.
 • Undlad at anvende stjernekastere og bordbomber mv. indendørs, i områder der er overvåget af et automatisk brandalarmanlæg.

”Vi håber selvfølgelig, at alle kommer godt og sikkert ind det nye år. Opstår der behov for akut hjælp, skal man som altid kontakte alarmcentralen 112, så sørger vi for, at den korrekte hjælp kommer frem”, afslutter operationschef Tim Ole Simonsen, der selv fejrer nytår på brandstationen.”

Kilde: Hovedstadens Beredskab

 

Seneste artikler

 
 

Fik du læst?