Aldringsforsker Henning Kirk kommer til Dragør

Hold din hjerne i gang og hold den skarp hele livet. Det er overskriften når Foreningen Glemmer Du tirsdag den 22. januar 2019 kl. 14 arrangerer foredrag i Wiedergårdens Aktivitetshus festsal.

Hold Din hjerne i gang og hold den skarp hele livet

Henning Kirk PR foto

Dr. med., aldringsforsker, forfatter og foredragsholder Henning Kirk’s inspirerende foredrag med sigte på, at Din viden og erfaring hjælper Dig til fortsat at lære nyt, for hjernen er et livslangt byggeprojekt. Henning Kirk forklarer, hvordan hjernen på forskellig vis kan ”snyde” alderen, så vi stadig kan lære nyt og huske det vi har lært gennem livet.

Gratis adgang til denne aktivitet med støtte fra VELUX fonden.

Foreningen ”Glemmer Du” v/Benny Gyngsø

CV – Henning Kirk (f. 1947) 

Uddannelse

 • Cand.med., Københavns Universitet 1975
 • Speciallæge i samfundsmedicin 1983
 • Dr.med., Københavns Universitet 1995

Ansættelser

 • 1975-78 Hospitalsansættelser
 • 1978-80 Institut for Social Medicin, Københavns Universitet (kandidatstipendiat)
 • 1980-83 Embedslægeinstitutionen for Frederiksborg Amt (embedslægeasistent og fungerende embedslæge)
 • 1983-88 Sundhedsstyrelsen (assisterende læge og konstitueret overlæge)
 • 1988-89 Indenrigsministeriets Forebyggelsesråd (akademisk medarbejder)
 • 1989-98 Gerontologisk Institut (leder)
 • 1998- Selvstændigt virke som forfatter, konsulent og foredragsholder

Medlemskaber af diverse udvalg, tænketanke mv.

 • Indenrigsministeriet, Arbejdsgruppe om samordning af den sociale og sundhedsmæssige indsats over for ældre
 • Forskningsministeriet, Arbejdsgruppe om aldringsmodeller
 • Socialministeriet, Tænketank om fremtidens socialpolitik
 • Sundhedsministeriet, Forum for motion (formand)
 • Videnskabsministeriet, Arbejdsgruppe om strategisk fremsyn om det aldrende samfund
 • Beskæftigelsesministeriet, Tænketank om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

Priser og hædersgaver

Seneste artikler

 

Fik du læst?