Lad være med at dele

Højesteret har netop talt i danmarkshistoriens største principielle sag om deling af krænkende billeder. Sagen involverer ca. 1000 personer, primært unge, som er sigtet for at medvirke til deling af krænkende billeder. Højesteret har fredag afsagt dom i sagen hvor en ung mand er idømt 40 dages betinget fængsel fordi han delte krænkende videooptagelser med seksuelt indhold.

Foto: dkr.dk

– Det er vigtigt, at forældre taler med deres børn om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er decideret ulovligt. Tag fat og tal med de unge, fortæl dem at de ikke skal dele de her billeder. De skal slette dem, og de skal bede om hjælp, hvis de får billeder af krænkende karakter, siger forebyggelseschef i Det Kriminalpræventive Råd Christina Hviid (Kilde: dkr.dk)

I forbindelse med den store sag producerede politiet denne video, hvor man advarer om konsekvenserne ved at dele videooptagelser med seksuelt indhold:

https://www.facebook.com/politi/videos/lad-v%C3%A6re-med-at-dele/1359517470819701/

På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside kan du læse mere om deling af krænkende materiale og få gode råd og vejledning.

Fem råd om billeddeling:

  • Send eller del aldrig krænkende billeder
  • Slet krænkende billeder
  • Stop spredning
  • Sig fra!
  • Søg rådgivning

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Det er strafbart:

Blufærdigheds-
krænkelse

§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno

§ 235 Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Krænkelse af privatliv

§ 264d Hvis man offentliggør billeder eller videoer af privat karakter af personer over 18 år uden de involveredes samtykke, kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 3 år, når der foreligger særligt skærpende omstændigheder, f.eks. hvis der offentliggøres nøgenbilleder på internettet. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes.

Hvis I er kærester

Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til andre og skal slettes, hvis forholdet stopper.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Seneste artikler

 

Fik du læst?

Alumnedag på Tårnby Gymnasium

Efter flere års arbejde med karrierelæring, målrettet planlægning, en masse research og en standby grundet Coronanedlukning, er Tårnby Gymnasium nu klar til den første alumnedag onsdag 1.

Læs mere »