Tårnby hjælper indbyggere med en ny Borgerrådgiver

Flere og flere danske kommuner ansætter borgerrådgivere, der skal hjælpe kommunens borgere igennem den kommunale jungle. Nu er Tårnby Kommune hoppet på vognen med oprettelse af en ny Borgerrådgiverfunktion, meddeler kommunen på deres hjemmeside. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

Foto/grafik: Tårnby Kommune

En kommune kan forekomme stor og uoverskuelig for mange borgere. Det kan være alt lige fra hvordan man kommer i kontakt med rette person på kommunen, sende en ansøgning et brev fra kommune i e-boksen eller blot spørgsmål i al almindelighed og det er her borgerrådgiveren kan hjælpe.

Borgerrådgiveren vil i sit arbejde søge at fremme en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningerne og kan i den sammenhæng medvirke som mediator. Borgerrådgiveren er uvildig og kan derfor ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant.

Kilde: Tårnby kommune

I Tårnby hedder den nye Borgerrådgiver, Cathia M. Mundeling, og hendes opgaver bliver at styrke dialogen mellem borgere og kommunen i konkrete sager;

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at

 • vise dig den rette vej til en ansat eller afdeling i kommunen
 • at forstå breve eller afgørelser fra kommunen
 • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
 • vejlede om klagemuligheder og hjælpe med at formulere en klage over en kommunal afgørelse
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling og klager over den praktiske opgaveløsning
 • skabe eller genskabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunens afdelinger
 • hjælpe med at forberede en samtale som du er utryg ved og eventuelt henvise dig til en bisidder
 • hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en samtale med kommunens afdelinger
 • tage i mod og videregive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og service over for borgerne kan forbedres

 Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at

 • træffe afgørelser eller ændre afgørelser
 • behandle klager over forhold, der er eller kan indbringes for andre klageinstanser, fx Ankestyrelsen
 • behandle sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
 • behandle klager over ansættelsesforhold eller privatretlige forhold
 • behandle klager over politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen

Har du brug for at kontakte Borgerrådgiveren i Tårnby Kommune sker det sådan her ifølge kommunens hjemmeside:

Kontakt

Ring til Borgerrådgiver Cathia M. Mundeling på 324711 90 alle hverdage 9.00-14.00. Hvis du ikke kan komme igennem på telefonen, så læg en besked og jeg vender tilbage til dig snarest muligt.

Du kan også – efter forudgående aftale – møde mig på Rådhuset, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup i Rådhusets åbningstid.

Mail via e-Boks eller borger.dk til Tårnby Kommune, Borgerrådgiveren.

Seneste artikler

 

Fik du læst?